Advocaterij

Terug naar Case-studys
Home


En cours de réalisation ...

Met o.a. een beroep op art. 6 EVRM, m.n.: "De externe openbaarheid maakt dat de samenleving de rechtsgang kan controleren." publiceer ik hier een aantal interessante studies, die mij - als leek - zijn overkomen.

1) De eerste studie gaat over het auteursrecht op software en speelde in 1991/1992.
Mijn kabouterbedrijf HoBu uit Donkerbroek (Frl) tegen de grote boze reus Philips die samenspande met DEE Utrecht, ofwel: de wereldwijde nog grotere reus DEC uit Amerika.
Uiteindelijk kwam ik, samen met advocaat mr. Kees de V. uit de stal van Van der Plas advocaten uit Groningen, bij de Rechtbank in Leeuwarden tegenover twee advocaten van het internationaal vermaarde advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek uit Den Haag te staan. In Leeuwarden kwam de zaak, onder grote belangstelling van de pers, kreunend en steunend maar onder mijn genot van een getal met een leuk aantal cijfers voor de komma tot stilstand.
Hier alvast een voorproefje...
Hier in een LC lay-out...
Hier in de Automatiseringsgids...

2) De tweede studie betreft feitelijk mijn klacht tegen een advocaat die in 2017/2018 zijn eigen ambitie in een vrij eenvoudig klusje -klachtwaardig- niet waar heeft gemaakt. Na een vervelende en meer dan twee jaar slepende zaak met mijn boekhoudster, mw. Mariska R-O. in Wolvega, kwam er een moment dat een advocaat mijn laatste redmiddel leek.
In dit geval b/leek mij de advocaat, mr. Rachid T. van Verdonk Advocaten uit Heerenveen evenwel niet het redmiddel dat ik voor ogen had maar werd hij zelf van hulpverlener tot hoofdpersoon, eerst in een dekenale klachtenprocedure bij de deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland, later in een in een tuchtrechtszaak bij de Raad van Discipline in Arnhem  <... zaak loopt nog (april/mei 2019)...> maar wordt binnenkort waarschijnlijk 'ongegrond' verklaard doordat de deken, mr. Rob G. de kern van de zaak buiten de procedure heeft gesteld.

Tijdens het lopende onderzoek b/leek mij de deken (mr. Rob G.) in het arrondissement Noord-Nederland m.i. op voorhand behoorlijk partijdig, o.a. door het buiten de procedure stellen van de kern van de zaak, en daarom werd hij op 08-05-2018 door mij aangeklaagd bij de voorzitter van het hof van discipline in Den Haag <... zaak loopt nog (april/mei 2019)...>. Naar mijn mening heeft de voorzitter van het Hof van Discipline (mr. Jan F. S.) evenwel onvoldoende acht geslagen op de door mij in het geding gebrachte bijlagen. Tja, wat wil je, als de kern van de zaak niet -meer- in het dossier aanwezig is.

Vooral omdat ik de minachting door verschillende advocaten van verschillende ordes en raden meer dan zat ben stop ik met al deze procedures. Ik hoop met mijn melding/en bij -mogelijk verschillende- consumentenprogramma's meer gehoor te vinden en een paar pinnige columns hier omtrent zullen ongetwijfeld mijn eigen ziel en zaligheid opluchten. Een tuchtraad is immers essentieel voor het vertrouwen in de advocatuur, in het algemeen! Ik heb mijn ongenoegen en ervaring/en dan ook omgaande bij het 'Burgercomité tegen Onrecht' kenbaar gemaakt.

Hier alvast een paar voorproefjes waar het in deze casus om draait:
- Instruktie opdrachtaanvaarding
- Gedragsregels advocatuur
- De advocatenwet (1952)
- De dekenale klachtbehandeling

- Mijn klagen bij de betreffende advocaat (mr. Rachid T.) persoonlijk   (vanaf 08-01-2018)
- Het verweer van de betreffende advocaat persoonlijk                          (nagenoeg geen)

- Mijn klacht, ingediend bij het advocatenkantoor Verdonk Advocaten (12-02-2018)
- Het verweer, tevens beslissing, van het advocatenkantoor                   (26-02-2018)
- Volgens Verdonk verder geen discussie mogelijk, dus...

- Mijn klacht, ingediend bij de deken (mr. Rob G.) van de Orde van Advocaten, arr. Noord-Nederland (09-03-2018)
- Het verweer van/namens de advocaat (mr. Rachid T.) bij de deken van de OvA NN                             (03-04-2018)
- Mijn reactie (repliek) op het verweer van/namens de advocaat (mr. Rachid T.)                                     (17-04-2018)

- Een poging tot beïnvloeding door de deken van de OvA NN ?   (24-04-2018)
- Mijn verzoek tot heroverweging aan de deken van de OvA NN  (26-04-2018)
- De heroverweging van de deken van de OvA NN                        (02-05-2018)

    - Mijn klacht tegen de deken (mr. Rob G.) bij het hof van discipline in Den Haag (29-05-2018)
    - ? Verweer van de deken van de OvA bij het hof van discipline                             ( )

- De reactie (dupliek) van de advocaat op mijn repliek  (25-04-2018)
- ? De beslissing van de deken                                        ( )