Case study's

Home


Goed en fout
Overal gaat wel eens iets fout. Als iedereen van goede wil is, is meestal de ergste fout nog wel te herstellen. Maar soms gaat er iets vreselijk fout. Helaas heb ik het een aantal keren in mijn leven meegemaakt dat het zo fout ging dat er Advocaten, Doktoren, Klachtenfunctionarissen, Psychiaters, Rechters, Tuchtcolleges en meer van dat geleerde volk aan te pas moest komen. Van die 'ver boven mijn macht' belevenissen heb ik een paar case-study's gemaakt, met het doel om belangstellenden een kijkje te geven in een keuken waar het moeilijk kokkerellen is. Gewoon een beetje zout en peper om de zaak op smaak te maken, lijkt af en toe niet genoeg. Soms is een hele kruidentuin zelfs nauwelijks voldoende. Maar vaak blijft de macht toch bij de machthebbers...

Beschouwingen van een leek over:
- Advocaterij
- Alzheimerij
- GGZ-etters
- Notar(h)iaten

Advocaterij
Met een beroep op art. 6 EVRM, m.n.: "De externe openbaarheid maakt dat de samenleving de rechtsgang kan controleren." publiceer ik hier een tweetal interessante studies, die mij - als leek - zijn overkomen.

1) De eerste studie gaat over auteursrecht van software en speelde in 1991/1992 in Friesland.
Mijn kabouterbedrijf HoBu uit Donkerbroek (Frl) tegen de grote boze reus Philips die ook nog samenspande met de nog grotere reus DEC uit Amerika.
Uiteindelijk kwam ik samen met advocaat mr. Kees de Vries uit Groningen bij de Rechtbank in Leeuwarden tegenover twee advocaten van het internationaal vermaarde advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek uit Den Haag te staan. Daar, bij de Rechtbank in Leeuwarden, kwam de zaak kreunend en steunend maar onder het genot van een getal met een leuk aantal cijfers voor de komma tot stilstand.

2) De tweede studie betreft feitelijk mijn klacht tegen een advocaat die in 2017/2018 zijn eigen ambitie in een vrij eenvoudig klusje -klachtwaardig- niet waar heeft gemaakt. Na een vervelende en meer dan twee jaar slepende zaak met mijn boekhoudster, mw. Mariska R-O. in Wolvega, kwam er een moment dat een advocaat mijn laatste redmiddel leek.
In dit geval bleek de advocaat, mr. Rachid T. uit Heerenveen evenwel niet het redmiddel dat ik voor ogen had maar werd hij zelf hoofdpersoon, eerst in een dekenale klachtenprocedure bij de deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland  <... zaak loopt nog (april/mei 2018)...> en evt. daarna (oGk)
Gaandeweg bleek de deken in het arrondissement Noord-Nederland (mr. Rob G. m.i. op voorhand behoorlijk partijdig en werd daarom door mij aangeklaagd bij de voorzitter van het hof van discipline in Den Haag <... zaak loopt nog (mei 2018)...>.

GGZ-etters
1) Deze studie behandelt het autistisch aanvalsplan van een vijftigjarig meisje, Monique H. uit Nijeberkoop, die in 2008 vindt dat zij wat tekortkomt.
Jammer genoeg gaat zij niet met haar eigen tekortkomingen, maar met -vermeend- de mijne naar onze huisarts, Hugo v/d Z. in Oldeberkoop, en vindt bij hem - zoals het hoort - een gewillig luisterend oor.
Maar als de huisarts zijn boekje te buiten gaat en er vervolgens een (kinder)psychiater Tanja, S. in Drachten aan te pas komt gaat de zaak langzaam uit hand gaat lopen.
Bij het regionale tuchtrechtcollege in Groningen worden door mij tegen de psych weliswaar punten gescoord maar lijken ze daar de gemoederen niet afdoende te hebben kunnen sussen.
De door mij ingestelde beroepszaak bij het centrale tuchtcollege in Den Haag biedt meer soelaas.

2) In het hiervoor genoemde proces leek het mij handig om mijn medisch dossier voorhanden te hebben. Dus vroeg ik o.a. op de grens van 2015/2016 mijn dossier op bij GGZ Friesland. Omdat ik dat binnen zes maanden nog niet volledig in mijn bezit had diende ik een klacht in bij GGZ Frl. Toen de klachtencommissie binnen zes maanden nog geen beslissing had genomen heb ik mijn beklag gedaan bij De Geschillencommissie in Den Haag.  Die commissie b/lijkt mij evenwel de meest wassen neus die ik ooit in mijn loopbaan van ironisch publicist ben tegengekomen.

Notar(h)iaat
De notaris adviseert, creŽert en beheert juridisch degelijk getimmerde aktes. Althans dat mag je in het jaar 2018 van een notaris verwachten.
Als de notaris evenwel mijn ietwat vergeetachtige (lees: reeds licht dementerende) zus van 85 jaar behandelt alsof er niets aan de hand is, kom ik als haar allerliefste broer graag voor haar op.
De twee vreemde buitenstaanders, Gerard H. en Kitty B., die mijn zieke zus zo nodig moesten plagen met het maken van een nieuw Testament en het geven van een Algemene Volmacht, zullen t.z.t. bij het openen van het actief worden van het testament nog van een koude kermis thuis geraken.
De schade-verhaal-post die zij zelf hebben gecreŽrd kan wel eens hoger uitpakken dan de misgegrepen erfenis.
<... zaak loopt nog (april 2018) ...>