Meriant

Terug naar Sceptics
Home


Meriant
Meriant is een zorginstelling, werkzaam, voornamelijk in het noorden.
In ongeveer vier maanden tijd hadden we een waslijst aan klachten en opmerkingen m.b.t. de 24-uurszorg van onze dementerende zus opgespaard.

Onlangs heb ik daarover een gesprek gehad met de directrice van Meriant.
De ontvangst en sfeer was standaard, dus gewoon goed te noemen.
Heel kort door de bocht reactie: Het gesprek heeft -mij- te(?) weinig opgeleverd...

Mevrouw de directrice heeft als eerste even rechtgezet dat 'de boosdoener' van het vernietigen van delen van het medisch dossier niet mw. G.W. is maar de BIG-geregistreerde mw. G. de J.

Vervolgens gaf de directrice de gemaakte fouten graag toe maar wilde verder vooral liever vooruit kijken.
Over de interpretatie van wet- en regelgeving (m.n. WGBO en AVG) zijn we het niet -helemaal- eens geworden.

Het verhaal van deze mevrouw past heel aardig bij de verhalen die ik ook al van de andere medewerkers van Meriant (WM, IvH en de beide FG's) heb gehoord: "Wij zijn professionals en weten het -vaak- beter dan u. Ook internationale onderzoeken wijzen duidelijk in die richting."

Mevrouw heeft nog iets proberen uit te leggen over het verschil in indicatie tussen ZZP4 en ZZP5 (ZorgZwaartePakket). Met betrekking tot zus G. (cliŽnt) is die uitleg helaas niet gelukt. De indicatie -door het CIZ- die ik/wij -op papier- ken/nen beschrijft eenvoudig een 24-uurszorg met opname, zonder ZZP.

Mw. de directrice heeft uitgelegd dat een MDO (Multi Diciplinair Overleg) gewoonlijk bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een zorgcoŲrdinator en niet, zoals wij eerder meenden te weten, met bijv. een tandarts, een fysiotherapeut, etc.

'Onze' arts van Meriant schijnt de allerbeste S.O. (Specialist Ouderengeneeskunde) te zijn, volgens mw. de directrice...
(pb: Zal -natuurlijk- best kunnen maar was/is mij/ons nog niet zo opgevallen !)
Onze S.O. schijnt zich af en toe aan zus F. te irriteren (zus F. wil/de bijv. beslist niet dat zus G. (cliŽnt) bij een MDO-gesprek aanwezig zou zijn).
Zou het kunnen zijn dat mw. de S.O. liever -lekker makkelijk- hoort wat de dementerende zus zegt dan dat zij luistert naar de zus die alleen het allerbeste voor onze dementerende zus wil ?

De meeste antwoorden van de directrice waren -als gewoonlijk- uitleg en ter verdediging, net als eerder ook bij de medewerkers van Meriant, IvH en WM.
Grootste tekortkoming, n.m.m.: Geen toezeggingen, anders dan het standaard werk: "We gaan het -intern- bespreken en zullen kijken wat er beter kan." Helaas, geen concrete toezegging of vervolg naar mij/ons.

Onze -kritische- houding is volgens de directrice mede verantwoordelijk voor de ontstane situatie en zou zelfs zijn weerslag op de behandeling van zus G.
(cliŽnt) kunnen hebben.
Kijk, daar spreekt de professional duidelijke taal, en zonder zich te schamen !
Ook nu zouden wij, m.n. ik, volgens mevrouw, niet moeten blijven hangen in de afgelopen negatieve ervaringen maar hen vooral ook de ruimte moeten geven voor verbeteren.

Mijn/Ons beeld dat Meriant een gigantisch communicatie probleem heeft is onvoldoende bij mw. de directrice ingedaald, heb ik de indruk. En zij wil de communicatie graag beperken tot ťťn contactpersoon.
Met nadruk heb ik verzocht -veel- meer controle uit te voeren op door o.a. de ZoCo (ZorgCoŲrdinator) zelf gedane toezeggingen.
Ook daarover heb ik weinig tot geen toezegging gekregen.

Concrete opmerkingen, zoals o.a. over het -dagelijks- insmeren van de benen van zus G. (cliŽnt) en onze zorg over het gebruik - door zus G.
(cliŽnt) zelf - van de nieuwe rolstoel bleven praktisch onbesproken.
Ook verdere details uit mijn 'spiekbrief' met meer dan 25 kort omschreven items zijn nauwelijks ter sprake gekomen.

Ik/Wij wil/len graag een eind met mw. de directrice meegaan om de -dementerende- cliŽnt zoveel als mogelijk is, te willen blijven betrekken maar -ik/wij- stel/len daar zeker ook grenzen aan, al helemaal als de controle op wat de -dementerende- cliŽnt zegt zelf wel te zullen doen, achterwege blijft, zodat hetgeen wel nodig is -te- vaak helemaal niet gebeurt.

Allerlei zaken als douchen, verschonen en wasgoed enz., die na een verblijf van ruim vier maanden nog altijd niet op orde zijn, zijn niet of nauwelijks concreet aan de orde geweest.
Vooral omdat wij (familie) dat als directe zorgervaringen 'meevoelen' raakt dat ons -waarschijnlijk- emotioneel ook net iets meer dan een/de directrice, met door eigen medewerkers geschreven, rapportages achter haar bureau.

Vandaar mijn conclusie: Het heeft -mij- te(?) weinig opgeleverd...
Ook neig ik ernaar een soort van 'arrogante houding' op het conto van Meriant te schrijven.


Omdat de directrice meer dan eens vroeg om hen de tijd en ruimte te geven voor verbeteringen (pb: afgelopen 4 maanden -blijkbaar- niet genoeg?), stel ik voor om het de komende maand ŗ zes weken zonder commentaar van onze kant maar gewoon eens aan te zien of er inderdaad verbetering optreedt.

Persoonlijk neig ik nog steeds tot een melding bij de Igz (Inspectie) en bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), maar wil daar nog best een poosje mee wachten.
En eh, nee, straks na deze zus, voor mij geen Meriant meer..!

pb: Dit is nadrukkelijk geen verslag van het gesprek maar slechts een weergave van de indruk die ik aan het gesprek heb overgehouden.

Wordt vervolgd...


© Piet/er Bult