Brulloft in Kana

Weeromme naor Biebel
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Brulloft in Kana (Jehannes 2:1-11)

1 Op de dadde dag was d’r een brulloft in Kana, in Galilea. De moeke van Jezus was d’r, 2 en Jezus en zien leerlingen weren ok op de brulloft uutneudigd. 3 Doe de wien haost op was, zee de moeke van Jezus tegen him: "Ze hebben gien wien meer." 4 "Wat willen jow van mi’j?" zee Jezus. "Mien tied is nog niet kommen." 5 Doe zee zien moeke tegen de bedienden: "Doe mar wat hi’j jim zegt, wat et ok wezen mag." 6 Now stonnen daor veur et Joodse zuveringsgebruuk zes stienen waeterbakken, ieder mit een inhoold van twie tot drie metrete. 7 Jezus zee tegen de bedienden: "Doe die bakken vol mit waeter." Ze deden ze tot de raand toe vol. 8 Doe zee hi’j: "Schep d’r now wat uut, en breng dat naor de ceremoniemeester." Dat deden ze. 9 En doe de ceremoniemeester et waeter dat wien wodden was, pruufde – hi’j wus niet waor et weg kwam, mar de bedienden die et waeter opschept hadden wussen et wel – reup hi’j de breugeman 10 en zee tegen him: "Iederiene zet zien gaasten eerst de goeie wien veur en as ze dronkend binnen de minder goeie. Mar jow hebben de beste wien veur et laeste beweerd!" 11 Dit het Jezus in Kana, in Galilea, daon as eerste wonderteken; hi’j toonde zo zien groothied en zien leerlingen geleufden in him.


Piet/er Bult