Anansi - As Amerikaon

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi - As Amerikaon

Et was alweer een schoft leden dat Anansi deur liepe meraokels an eten kommen was. Dag en naacht docht hi'j weer an kiepe- en enteboolten.

Doe een Amerikaons schip de haven van Berkoop binnenleup, sleut Anansi vrundschop mit de kaptein. Iederiene praotte over die Amerikaonen, haost alleman gong te kieken naor die butenlaanse boot, en mit wat verhael kwam Anansi thuus? Dat hi'j kennismaekt hadde mit de hoogste man van dat Amerikaonse schip; niet zomar mit iene van de bemanning, nee, mit de kaptein. Ze hadden de hiele middag tegere dronken - whisky! Een echt Amerikaons draankien! En now hadde Anansi de kaptein uutneudigd om bi'j him thuus te kommen.
"Wat moe'we mit zoe'n man?" pruttelde Ma Akoeba.
"Him gaastvri'j onthaelen, wat aanders." vun Anansi.
"Wat moe'k tegen him zeggen, ik praote gien Engels?" zee Ma Akoeba lelk.
"Mar Engels kent jow wel" grapte Anansi.
"Ik hebbe him verteld hoe lekker ie koken kunnen. Yes or no?"
"Ok dat nog, d'r is niks in huus!"
"Daor vien ie wel wat op." zee Anansi vol vertrouwen.
"Ik gao een flesse whisky opzuken."

En hi'j gong op pad om even naotied weeromme te kommen as... Amerikaon: witte broek, kaekelbont hemd, zeemaanspette, zunnebrille mit zwatte glaezen, en gao zo mar deur.

"Hello, joe Anansi waif?"
"Yes, yes." staemerde vrouw Anansi en ze neudigde him mit een haandgebaor uut om binnen te kommen.
"Maek ruumte!" raosde ze zenewaachtig tegen de kiender.
"No, no ruumte!" kommedeerde de Amerikaan.
"Joe sie, mai ai siek." en hi'j wees op zien donkere zunnebrille.
Ma Akoeba haelde oplocht aosem, ze kon zuver alles verstaon, hi'j hadde zieke ogen! Dat Engels leek wel wat op Stellingwarfs.
Ze legde dan ok in et Stellingwarfs uut dat Anansi een flesse whisky haelen gaon was en dat zi'j een kiepe veur him slaacht hadde.
"Is troe?' vreug kaptein Anansi verrast.
"Troetroe,' zee Ma Akoeba, bliede dat ze him wéér verston en ze brocht him een groot bod eten.
De Amerikaon at alles op, boerde es stevig en kwam overaende. Et speet him, mar hi'j kon niet langer op Anansi waachten. Hi'j zol morgen wel es weer kommen. Een kertiertien naotied kwam Anansi thuus.
"Waor bleef ie now!" raosde Ma Akoeba.
"Ik stao d'r ok altied hielemaole alliend veur."
"Waor staoj' dan alliend veur?" wol Anansi weten.
"Die Amerikaonse vrund van jow. Hi'j het hier krek een hiele kiepe opeten!
"Dat is niks." zee Anansi.
"Op dat schip van him zetten ze hiele kalkoenen op taofel."
"Laot him dan op dat schip blieven. Gao naor him toe en zegge daj' morgen niet thuus binnen."
"Goed, heur, ik gao morgen wel naor dat schip toe. Misschien kan 'k een peer flessen whisky van him overnemen, want hier is nargens gien whisky te vienen."

Wie ston de aanderedaegs weer veur de deure? De kaptein uut Amerike!
"Waor is mai vrend Anansi?" En hi'j wodde ok nog lelk doe Ma Akoeba him vertelde dat Anansi naor zien schip gaon was.
"Ai haef him zo gaestvri'j ontvongen en wat dus hi'j... Let hi'j mi'j hier op een dreugjien zit."
Dat kon Ma Akoeba niet op heur zitten laoten. As hi'j wel van ente hul? Mmm, ente. Hi'j wol et wel es perberen.
"Is swiet?"
"Slim swiet!" zee Ma Akoeba.
De aanderedaegs hadde Ma Akoeba d'r genoeg van.
"Wot hej' vandaege kookt, waif?" vreug de Amerikaon zo gauw hi'j binnen was.
"Ditte!" raosde vrouw Anansi en ze leut heur tamarinde-zwiepe zien.
"Not houwen!" reup Anansi schrokken.
"Mie not Amerikèn!' zee Anansi, en struupte zien kleren uut.
Doe wodde Ma Akoeba eerst echt koegels. Ze sleug him zo hadde en zo lange dat zien lichem haost in twie stokken breuk. Kiek mar es goed naor een spinne. Ie kun et nog altied an 'm zien.


© Piet/er Bult (vertaeling)