Anansi - De beste

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi - De beste

In Suriname bin de kleinsten pattietoeren de slimsten. Zo is gieniene lieper as Anansi, Meester Superspin, ok bekend as Ba Anansi, Breur Anansi. Mar Baos Spinne moet wel oppassen veur de kleine voegel Tjotjo de Beste, die ok wel Godsvoegeltien, Gadofowroe, nuumd wodt.
"Waor bin ie dan zo goed in?" wol Anansi op een keer weten.
"Ik bin niet zo goed," zong Tjotjo, "ik bin de beste." -
"Niet in zingen," zong Nachtegaal, beter bekend as Picolet.
"Bi'j zingen hael ik altied hiele hoge ciefers."
Oele Owroekoekoe kwam him d'r ok mit bemuuien.
"Ie bin niet wies," kraste hi'j.
"Wie zicht et beste in et duuster?" -
"Krie'we dat weer," fleut Tjotjo.
"Moe'k ok nog heuren wie et beste et?" -
"Reup ie mi'j?" kwam Stinkvoegel de Gier Aka Tingifowroe d'r bi'j.
"Wi'j' heuren hoevule ik eet of hoe goed ik vliege?"

"Et laeste," zee Anansi.
"Jim binn de ienigen in de bos die vliegen kunnen.
En ik hebbe et now niet over vliegende vliegen.
Wie van jim et hoogst vliegen kan is de beste.
De rest interesseert me niet." -
"Goed zegd," zee Stinkvoegel de Gier Aka Tingifowroe, die altied hoge in de locht zien ronties dri'jde.
"Kom mar op, wie et eerst et hoogst is!"

Ze vleugen allemaole toegelieke op, alle voegels van Suriname die van vliegen hullen.
Anansi ston in de locht te turen en reup:
"Stinkvoegel is de bč... bč... bes..."
Veerder kwam hi'j niet, want Stinkvoegel de Gier Aka Tingifowroe was niet de beste.
Wie vleug daor hoger en hoger en et hoogst?
Tjotjo de Beste!
Hi'j hadde him verstopt in de veren boven op de rogge van Stinkvoegel de Gier en doe die haost an et aende van zien krachten was, maekte Tjotjo him los en steeg hi'j hoger en hoger.
Fluitendeweg kwam hi'j even naotied weeromme.

"Nog vraogen, Meester Superspinne?" Anansi zat mit zien mond vol tanen.
"Kuj' me even an honderd gulden helpen?" maekte Tjotjo van de gelegenhied gebruuk.
"Om te kriegen?" schrok Anansi.
"Om te lienen, man. Et is mar veur een peer weken. Ie kun ze weerommekriegen a'k groot bin."

En zo liende Anansi honderd gulden an Tjotjo en waachtte hi'j tot de Beste groter wodde.
Nao een peer weken gong hi'j es te kieken of et al haost zo veer was.
"Waor zitten je ogen, man?
Nuum ie dit groot?" -
"Nee-nee-nee-nee-nee," staemerde Anansi.
Tjotjo leek alderdeegst een betien kleinder wodden, mar zoks hadde hi'j nog gienertied heurd: dat voegels kleinder wodden!
"Ik vraog je: Kom niet iedere dag langes," mopperde Tjotjo.
"Ik wil graeg rustig groot wodden."

Anansi leup een peer daegen zenewachtig rond en uutaenlik scheut hi'j Kniene Konkoni an:
"Weet ie ok of Tjotjo al groot is?" -
"Tjotjo, die kleine voegel?
Hoe moet die now groter wodden?
Die is toch al groot!
Of klein, et is mar krek hoej' et bekieken, volwassen is ie in ieder geval.
Waor hej' et over?"
Anansi schaemde him zo dat hi'j him beetnemen laoten hadde, dat hi'j gienertied weer over de honderd gulden begon die hi'j an Tjotjo de Beste uutliend hadde.
Hi'j wol bekendstaon blieven as De Slimste.
Mar hoe gaot et mit zokke geschiedenissen?
Die lekken uut!
Daor wodt omme lachen!
Die brengen aanderen op idenen.

Dat kan ik ok perberen, docht Kikker Todo, die gienertied idenen hadde.
En hi'j sprong naor Tapir Bofroe en vreug him om honderd gulden te lienen, die hi'j weerommebetaelen zol as hi'j groot was.
En hi'j kreeg ze nog ok, wiels hi'j al groot was!
Ik bin krek zo liepe as Anansi, vun Kikker Todo, die niet begrepen hadde dat hi'j krek zo goed as Tjotjo wezen moeten zol.
Nao een peer weken kwam Tapir Bofroe bi'j him langes:
"Hej' mien honderd gulden?" -
"Nog niet." -
"Nog niet? Nog niet?
Mar ie bin toch al groot!" -
"Dat ziej' toch!" -
"Woj' nog groter?" -
"Nee heur, kikkerds wodden niet groter as zo."
En Kikker Todo keek groots om him henne:
Zag iederiene hoe groot hi'j was?
"Dan gao 'k hier op mien geld zitten waachten," knorde Tapir Bofroe.
"Dat is niet eerlik," kwaekte Kikker Todo.
"Tjotjo wodt ok niet groter." -
"Ik ok niet," zee Tapir Bofroe.
"Komt d'r nog wat van?"

Doe mos Kikker uut warken gaon om Tapir weerommebetaelen te kunnen.
En wiels hi'j iedere dag zien loon ofdreug, zochtte hi'j en klaegde hi'j:
"Wat is d'r toch fout gaon? Wat he'k verkeerd daon?" -
"Hiel ienvooldig," zong Tjotjo.
"As twieje etzelde doen, is et toch nog niet etzelde."


© Piet/er Bult (vertaeling)