Anansi - En de zulveren balle

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi - En de zulveren balle

Hoe de maone an de hemel is kommen te staon

Doe de tied de tied was, hadde Anansi zes zeunen. De ooldste zeune hiette Zie Geveer, de twiede Maek Wegen. De naeme van de dadde zeune was Drink Revieren, en Wildstreuper die van de vierde. De vuufde zeune hiette Gooi Stienen en Kussen was de jongste zeune. Et weren beste kiender.

Op een dag was Anansi op reize, veer van huus. Langs de kaante van zien pad zag hi'j een prachtige zulvergluuiende balle.
"Die moe'k hebben om mit naor huus te nemen," zee hi'j tegen himzels. Hi'j wol de prachtige balle oppakken, mar die ruulde van de weg of en vul in de revier. Anansi sprong d'r staondebiens aachteran en docht him griepen te kunnen. Op dat stuit slokte een hiele grote vis Anansi in ien keer op.

Thuus onderdehaand sleut de ooldste zeune zien ogen, en omreden zien naeme Zie Geveer was kon hi'j zien wat d'r mit zien vader gebeurde.
"Vader is opslokt deur een vis!" reup hi'j.
"Et kost daegen om deur et oerwoud te gaon om daor te kommen! Hi'j is verleuren." Maek Wegen zee: "Kom aachter mi'j an!" En daor begon hi'j een pad deur et bos te maeken. Ze reisden hiel vlogge over et pad. Doe ze bi'j de revier kwammen, raosde Maek Wegen:
"Mar hoe vienen we vader now weeromme in de revier?" Drink Revieren nam een hiele grote slok. Vot was de revier, alles wat d'r overbleef was een hiele grote vis op et dreuge. Drink Revieren raosde et uut:
"Hoe krie'we vader uut de vis?" Wildstreuper was d'r netuurlik ok. Hi'j leup naor de vis en snee him van kop tot steert eupen. En doe was Anansi weer vri'j.

Daor ston hi'j mit de zulveren stien in zien haand. Opiens vleug d'r een valk op heur of en de valk nam Anansi en de stien in zien bek mit en vleug omhogens. Gooi Stienen richtte en gooide een groot stok rots naor de valk. De stien raekte de valk zo hadde dat hi'j Anansi los leut.
"Vader vaalt op de grond en gaot dood!" reup Gooi Stienen. Mar de jongste zeune, Kussen, leup naor et plak waor Anansi daele kommen zol en zorgde d'r veur dat zien vader zachies daele kwam. Daor ston Anansi dan, en hi'j hul de zulveren gluuiballe veur him uut.
"Ik wil dit an de zeune die mi'j redded het geven. Mar wie van de zesse verdient him et meerst? Zonder Zie Geveer hadde gieniene weten dat d'r wat gebeurd was. Zonder Maek Wegen weren jim niet op tied bi'j mi'j kommen. Zonder Drink Revieren haj'm de vis gienertied vunnen. Zonder Wildstreuper ha'k now nog in de boek van de vis zeten. Zonder Gooi Stienen zo'k now deur de valk mitneumen wezen. En zonder Kussen wa'k now dood west. Ik vraoge et an de hemelgod Nyankopon. Hi'j zal wel weten wat d'r daon wodden moet."

Anansi gong dus naor de god van de hemel. Nyankopon nam de balle en zee:
"Ja ik weet wat d'r daon wodden moet. Hi'j nam de balle en zette him hoge in de locht. Hi'j zette him zo dat iederiene him altied zien kan, seins een klein stokkien mar ok pattietoeren hielemaole. De balle is d'r nog altied. Hi'j zal d'r ok altied wezen. Hi'j is d'r t'aovend ok weer, kiek mar es...


Piet/er Bult (vertaeling)