Anansi - Inleiding

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Inleiding over Anansi (ok wel: Nanzi)...

Wieshiedsfaobels over een spinne, veur kiender van 8 tot 80...

Anansi is een mannegiesspinne die de heufdrolle het in mennig dierefaobel (Anansi-tori; tori=verhael) die van oorsprong uut de Afrikaanse verteltredisie kommen. De verhaelen kommen eins uut Ghana (van et Ashanti-volk) en hebben wel wat weg van de verhaelen die we hier kennen van Reintien de Vos, want Anansi is krek as Reintien iederiene krek even te slim of. Veur een protte volken uut Afrike staot de spinne symbool veur de zunne. Nao de ontdekkingsreizigers uut de zestiende ieuw hebben in de zeuventiende en achttiende ieuw de slaven - die doe van Afrike over Suriname en de Antillen naor Amerike toe kwammen - de Anansi- verhaelen mitneumen. Deur de verhaelen van Anansi konnen de zwatte slaven in bedekte woorden heur kritiek uteren op heur blanke meesters / overheersers. Anansi is in Suriname, op de Antillen en in de rest van et Karibisch gebied nog altied een hiel belangriek feguur. Van Suriname en de Antillen naor Nederlaand en dan ok naor de Stellingwarven was mar een haenetree.

Anansi kan in et kot omschreven wodden as een wat luie mar hatstikke slimme en altied mar hongerige rosbeier die altied op zuuk is naor geld of eten en daordeur mar al te vaeke in lastige sitewaosies terechte komt.

Wi'j vraogen de lezers van dit blad om zels es een Anansi-tori te maeken en hier te publiseren over zaeken waoj' hier wel es in bedekte woorden wat kritiek op geven willen. Veur et beste of et mooiste verhael ligt al een boekebon klaor.


Piet/er Bult (vertaeling)