Anansi - Wedden dat

Weeromme naor Anansi
Weeromme naor Klassiekers
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Anansi - Wedden dat

Iens was d'r een tied dat et Schildpad iene van de vlogste dieren van et bos was en hul hi'j mit alleman weddenschoppen. Zo weddede hi'j een keer mit Tapir: Wie et eerst bi'j de katoenboom kankantri is en weeromme. Ze trokken een streep in et zaand veur de start en Anansi Superspinne, die as scheidsrechter optrad, reup: "Op jim plakken, iene, twieje, drieje, klaor? Of!" Schildpad Sekrepatoe steuf d'r vandeur en wun glaansriek.

"Et ligt an mien schoenen," klaegde Tapir Bofroe.
"Onzin," zee Schildpad Sekrepatoe, "ik bin now ienkeer altied eerst." -
"Ik hebbe staodige schoenen an," hul Tapir Bofroe vol. "A'k zokke snelle schoenen as ie hadde, wun ik ok iedere wedstried. Wi'j't zien?" -
"Hoe dan?" wol Schildpad Sekrepatoe weten.
"Awwe ruilen, kan 'k et bewiezen." Schildpad Sekrepatoe twiefelde.

"Kom, Sekrepatoe," zee Anansi, "lien him jow schoenen, ie bin toch de vlogste." Mit tegenzin trok Schildpad Sekrepatoe zien race-schoenen uut.
"Ie meugen ze vuuf menuten anholen, dan wi'k ze weeromme hebben." -
"Ik hebbe ze mar een menuut neudig om te winnen," zee Tapir Bofroe en hi'j stapte in de schoenen van Schildpad Sekrepatoe en racete vot. Mar bi'j de ketoenboom kankantri dri'jde hi'j niet omme, hi'j rende mar deur.
"Hé! Stop!" reup Schildpad Sekrepatoe die amper veuruut kwam in Tapir zien staodige schoenen. "Kom weeromme, geef mi'j mien schoenen weeromme." Mar Tapir Bofroe was zomar uut et gezicht verdwenen en hi'j is vandaege-de-dag nog altied iene van de vlogste dieren.

"Et is jow schuld," mopperde Schildpad tegen Anansi, "ie zeden da'k et doen mos." -
"Mar ie weren toch altied eerst," smeet Anansi tegen. "Kniene Konkoni en ie bin de vlogsten." Dat is zo, docht Schildpad Sekrepatoe en hi'j schoevelde naor et huus van Knien en reup:
"Konkoni, zuwwe weer es hadlopen? Wedden da'k van je winne!" -
"Ik wedde niet weer mit jow," zee Knien Konkoni. "Ik hebbe lessend van je wunnen, mar ie wollen mi'j niet betaelen." -
"Dan wedden we toch om ni'je schoenen!, " zee Schildpad Sekrepatoe. Mar jammer... Kniene Konkoni wol beslist niet. Zodoende moest Schildpad Sekrepatoe veur altied zien snelle schoenen missen.


© Piet/er Bult (vertaeling)