Welkom op Wakvin


Motto van de week
Momenteel is mijn favoriete columnist Kitty Herweijer in De Telegraaf.
Zij gebruikt eenvoudige woorden en heeft een duidelijke mening die ik meestal deel.

Deze -voorlopige- (sub)site dient ter voorbereiding van de mogelijke opzet van één of meer eigen websites over 'case studies' van verschillende onderwerpen.
De sitenaam 'Wakvin' is de fonetisch afgekorte naam voor 'Wat ik vind' en gaat o.a. over:

- Wakvin van Apotheken in NL
- Wakvin van Literas lirica
- Wakvin van Markus (in 't Stellingwarfs)
- Wakvin van het Radboud umc te Nijmegen
- Wakvin van Wensink te Leeuwarden
- Wakvin van zorg rond Dementie in NL
- Wakvin van een Nieuwe Wereldorde
- Wakvin van de Politiek in NL
- Wakvin van de Rechtspraak in NL

Door mijn lichamelijke handicaps ben ik meestal niet in staat om ergens fysiek te -komen- demonstreren.
Mijn recht op demonstratie laat ik graag z'n gang gaan door hier mijn kritische beschouwingen te etaleren.
Soms beroep ik mij op artikel 6 EVRM: Het recht op een eerlijk proces met ten minste de uitspraak in alle openbaarheid.
Voor privacy-gevoelige onderwerpen maak ik graag gebruik van deep-links of materiaal dat de persoon of instelling zelf openbaar heeft gemaakt.
 

© Wakvin 2022