Stro.PNG

Welkom op de archiefsite van deze Stellingwerfs-Friese Nederlander in Frankrijk
Stellinwerf.png        Frl.jpeg        Pietb.jpg        Nl.jpeg       Ldf.png
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van publicist Piet/er Bult zijn er tot 2014 veel schrijfsels ontstaan door werken in en voor taal.
Vanaf die tijd geven reizen door West-Europa per eenvoudige zwerfauto de meeste inspiratie.

Er is schrijverij van Piet/er in o.a. de talen:  Stellingwarfs   Frysk   Nederlands   Franšais  en
er zijn vele artikelen in kranten en tijdschriften, m.m.v., van, voor, over of door hem verschenen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emigratie naar Frankrijk Ldf.gif   Meteo   Mail.gif Klik voor mailcontact
    Kom wonen in ons 'Vieillir Ensemble'
     Laatste wijziging/aanvulling New.gif            Kom Atir kom                         Maria-verschijningen   
                     
                                        
                  Nederland                                         Frankrijk                                          Protest                

    Over veel zaken klimt Piet/er in de pen om even te laten wat hij ervan vindt dus...
Neem ook eens een kijkje op: www.wakvin.eu