Artikelen

Home

'Op een bultenaers langwyligh gepraet'

       Al voeld' ick Pieter Bult in 'tseggen wat verwarmen,
       Syn seggen, hoôpten ick, sal kortjens zijn, als hij:
       Maer hoe misrekent en hoe av'rechts was ick blij;
       Sijn seggen viel in 'tgaen soo langh schier als syn' Armen.

Uit: 'De gedichten' van Constantijn Huygens (1596 - 1687)


Artikelen in kranten en tijdschriften, m.m.v., van, voor, over of door Piet/er.
Met dank aan allen, in het bijzonder het archief van de Leeuwarder Courant:

- Achte redaksie (Ingezonden stuk, LC)
- Ambtenaren (Ingezonden stuk, LC)
- Ambteners (Ingezonden stuk, LC)
- Amice (Ingezonden stuk, RBM Benelux)
- An de Liende (Redactioneel, NDC)
- Arsis Grafia Racingteam (Redactioneel, LC)
- Automatiseren (Redactioneel, RMB)
- Berkoper boeren balen (Ingezonden stuk, LC)
- Beste Pieter (E-brief an de Ssr)
- Biebel in et Stellingwarfs (Redactioneel, De Koerier)
- Biebel klunderen (Klunderen, LC)
- Bijbel in het Stellingwerfs (Redactioneel, DvhN)
- Bijbel in het Stellingwerfs vertaald (Redactioneel, RMB)
- Bijbel klinkt Stellingwerfs (Redactioneel, LC)
- Bijbel of woordenboek (Ingezonden stuk, LC)
- Bloot als redder (Redactioneel, LC)
- Boom pers (An de redaksie van Boom pers)
- Boomschorskaarsen (Sterretje, niet verzonden)
- Brallie (Sterretje, LC)
- Brein (Sterretje, niet verzonden)
- Crimineel (Sterretje, niet verzonden)
- De Biebel deugt niet (heurde pb in de winkel)
- De Hepkema (Ingezonden stuk, LC)
- De liendeboom (Help, LC)
- De NBV, nou en... (Ingezonden stuk, LC)
- De Vijfde (Sterretje, LC)
- Der Lindenbaum (Help, LC)
- Desnoods de boot weg (Redactioneel, FD)
- DHZZ Sionsberg (Sterretje, niet verzonden)
- Dictatoriaal gedrag (Ingezonden stuk, LC)
- Dienstriem (Sterretje, LC)
- Dislexie (Ingezonden stuk, LC)
- Dobbepaarden (Sterretje, LC)
- Dorpsvader (Ingezonden stuk, LC)
- Dubbele boete (Redactioneel, LC)
- Duur repot (Ingezonden stuk, LC)
- Edelachtbare (Ingezonden stuk, LC)
- Een meraokels wonder (uut: An de Liende)
- Een waarme zoemer
- Eén Stellingwarf bestaat niet (Ingezonden stuk, LC)
- Energiedoel (Sterretje, LC)
- Et mooiste lappien (Inzunnen stok, LC)
- Et leste bedrief (Verzuchting, An de liende)
- Et locht nuumde hi'j dag (Redactioneel, LC)
- Eupen brief (an de SsR, An de liende)
- Eupen protest brief (van pb over de SsR)
- Flintjesregen (Sterretje, LC)
- Fries of Stellingwarfs (Ingezonden stuk, LC)
- Friese trots (Redactioneel, Locmotie)
- Gaatjes branden in t-shirts (Vragen, LC)
- Gasmollen (Sterretje, niet verzonden)
- Gedichtendag (Jouster Courant)
- Gedichtendag in It Binnenplak (Jouster Courant)
- Gedichtendag in museum Joure (Balkster Courant)
- Gemoud Centraal (Redactioneel, LC)
- Gerechtigheid (Sterretje, niet verzonden)
- Geslaagd (Redactioneel, LC)
- Gien diel III (Ingezonden stuk, LC)
- Gien nood (Ingezonden stuk, LC)
- God straft (Ingezonden stuk, LC)
- Grootste (Sterretje, niet verzonden)
- Help, een buitenlander aan de balie...
- Hen / Hun (Ingezonden stuk, LC)
- Hepkema (Ingezonden stuk, LC)
- Hoogspanning (Ingezonden stuk, LC)
- In de ban van de autoracesport (Redactioneel, LC)
- In het land van Eénoog (Uut: An de Liende)
- In vijf minuten is de bijbel te vertalen (Redactioneel, LC)
- Intrekking reglement (Burgerinspraak, Ooststellingwerf)
- Je goed recht (Ingezonden stuk, LC)
- Jeu de Boules (LC)
- Jeu de Boules (Sneker Nieuwsblad)
- Karonje (Taalbaas, LC)
- Karst klundert (Klunderen, LC)
- Kibbelende stichtingen (Redactioneel FD)
- Koning Eénoog (Ingezonden stuk, LC)
- Kroem wodt rechtpraoten (Ingezonden stuk, LC)
- Kroemgrens (Sterretje, LC)
- Kunst- en cultuurbeleid (Burgerinspraak, Ooststellingwerf)
- Kursus Stellingwarfs (Ingezonden stuk, LC)
- Lacherig (Sterretje, LC)
- Laks Stellingwerf (Ingezonden stuk, LC)
- Last (Sterretje, LC)
- Leefbaarheidsenquête (Uut: An de Liende)
- Leibanen (Sterretje, LC)
- Literêr Sirkwy (Agenda, LC)
- Literaire prijzen (Ingezonden stuk, LC)
- Lus om Ljouwert (Sterretje, niet verzonden)
- Marcus 15 (Ingezonden, Trouw)
- Markus recensie (Friesch Dagblad)
- Mens erger je niet (Ingezonden stuk, LC)
- Meraokels wonder (Ingezonden stuk, An de Liende)
- Met beide benen op de grond (Redactioneel, LC)
- Mingel Moesien (Ingezonden stuk, Boompers)
- Mit de mond (Ingezonden stuk, De Stellingwerf)
- Misselike meensken (Ingezonden stuk, LC)
- Nederland Vertaald (Ingezonden stuk, PBC fonds)
- Nedersaksen misleid (Ingezonden stuk, LC)
- Nedersaksisch (Ingezonden stuk, LC)
- Neutrinen (Sterretje, LC)
- Niesboom (Sterretje, LC)
- Niet blij, wel blij (Ingezonden stuk, LC)
- Niet doen: Deel III (Uut: An de liende)
- Nieuwe Olympische sport (Foto van de week, LC)
- Nieuwe tegenslag (Redactioneel, LC)
- Niks ni'js onder de zunne (Ingezonden stuk, LC)
- Niks om over te blosteren (Redactioneel, LC)
- Nullen (Sterretje, LC)
- Oh, is dat fout ? (Ingezonden stuk, LC)
- Onbrand (Sterretje, LC)
- Onze taal sterft uit (Te gast, LC)
- Oorzaeke en gevolg (Ingezonden stuk, LC)
- Op de ansichtkaart (Vragen, LC)
- Oppakken (Ingezonden stuk, NOS)
- Opskerpers (Ingezonden stuk, LC)
- Petitierecht (Ingezonden stuk, LC)
- Pispalen (Sterretje, LC)
- Plastic goud (Sterretje, niet verzonden)
- Plofkraken (Sterretje, niet verzonden)
- Poepen (Sterretje, niet verzonden)
- Politie schrijft dubbele boete (Redactioneel, LC)
- Pommerant, een sinaasappel (Noorderlands, LC)
- Pommerant (2) (Sneon en Snein, LC)
- Priezetiezeboel (Ingezonden stuk, LC)
- Prijskaartje (Ingezonden stuk, LC)
- Read queue (Vragen, LC)
- Redaktie van De Ovend (Inzunnen, De Ovend)
- Relikwiedoosje (Vragen, LC)
- Roepen (Sterretje, niet verzonden)
- Rouvoet (Ingezonden stuk, LC)
- Ruzie met computerreus (Redactioneel, LC)
- Samenscholen (Sterretje, LC)
- Schrieverijepries (Ingezonden stuk, LC)
- Skriuwark (Harje, LC)
- Slonsje (Sterretje, niet verzonden)
- Sneekologie (Ingezonden stuk, LC)
- Schrieveri'je Pries (Uut: An de Liende)
- Stellingwarfs, Frysk of Nederlands (Te gast, LC)
- Stellingwarfs taelbeleid (Ingezonden stuk, LC)
- Stellingwarfse biebel van hogere orde (Te gast, LC)
- Stellingwarvers, Yes we can (Te gast, LC)
- Stellingwerfs (Ingezonden stuk, LC)
- Stichting voor Stellingwerver Biebel (Redactioneel, LC)
- Stop het gesteggel (Ingezonden stuk, LC)
- Streektaal centraal (Redactioneel, De Koerier)
- Streektalen (Redactioneel, OSF)
- Sutelen (Ingezonden stuk, LC)
- Sutelkrojen (Ingezonden stuk, LC)
- Sutelkrojen (2) (Ingezonden stuk, LC)
- Taalgrensgeval (Ingezonden stuk, LC)
- Taalhervorming (Ingezonden stuk, LC)
- Taalpolitie leidt tot aftakeling taal (Te gast, LC)
- Taelstreken in streektaelen (Ingezonden stuk, LC)
- Tal ambtners jaorliks halveren (Ingezonden stuk, LC)
- Te negatief over taalbeleid (Ingezonden stuk, LC)
- Teleurstelling leidt tot nare situaties (Ingezonden stuk, LC)
- Theaterbureau (Ingezonden stuk, LC)
- Trots op je streektaal (Redactioneel, Locomotie)
- Twicht nominatie (Redactioneel, LC)
- Uitstapje (Ingezonden stuk, LC)
- Uut et i-dagboek van ... (I-dagboek, Johan Veenstra)
- Verdomde verdeeldheid (Ingezonden stuk, LC)
- Vergaderen in het Stellingwerfs (Redactioneel, NOS)
- Verhuizing (Sterretje, LC)
- Verstrikt in de Stellingwarver Biebel (Redactioneel, LC)
- Verwijderen hoofdkraan (Vragen, LC)
- Verzet tegen subsidie (Ingezonden stuk, LC)
- Vijf gedichten maken kans (Redactioneel, LC)
- Volgend jaar prof in Formule Vee (Redactioneel, LC)
- Wâldhúskes (boeke reseensie, An de liende)
- Wartael (Sterretje, LC)
- Weg met de boekenkast (Ingezonden stuk, LC)
- Wietagent (Ingezonden stuk, LC)
- Witte rozen (Help, LC)
- Zaandhuzen (Ingezonden stuk, Aanpakken)
- Zeventien (Sterretje, niet verzonden)
- Ziekenkorf (Sterretje, LC)
- Zuderburen (Ingezonden stuk, LC)
- Zwatkieker (Ingezonden stuk, LC)