De Biebel deugt niet

Terug naar Artikelen
Wrom nei Artikels
Weeromme naor Artikelen
Home


De Biebel deugt niet

"Waor kan ik jow mit helpen?" vragt de boekeverkoopster.
"Now, ik zie daj'm wel een hiele riegel Biebels op et rim staon hebben mar ik zuuk eins om een gewone protestaanse Biebel, mar dan wel die mit de deuterocanonieke boeken, de NBV die in 2004 uutbrocht is," zeg ik "en die zie 'k d'r now krek niet tussenstaon."

"Ja... hoe was dat ok al weer. Daor was wat mit, geleuf ik." zegt de heldere boekeworm, dri'jt heur omme naor een maanspersoon aachter in de winkel die bliekber ok tot de eventaoris heurt en ropt deur de hiele winkel: "Jan, hoe zat dat ok mit die gewone Biebel? Daor was toch wat mit?"

Staot d'r zoe'n puberend jongkereltien mit een schief pettien op en mit van die kraelogies aachter me en die ropt lieke luud deur de hiele winkel henne: "Ze hebben de inhoold konterleerd, en daor deugde niks van!"

Waor gebeurd...


Piet/er Bult