Bejaard, en dan...   

Terug naar Overige ervaringen
Terug naar Emigratie
Home


Casus: Bejaard, en dan...

Met enige regelmaat krijg ik de vraag hoe lang ik in LDF wil blijven wonen en of ik daar -mogelijk- in een bejaardenhuis terecht zal komen.
Tot je 'grand finale' in LDF blijven wonen, of niet, that's the question...

Dat zal van ieders persoonlijke instelling en omstandigheden afhangen, denk ik.

1) Heb je o.a. vanwege familie, vrienden en bekenden, niets meer in NL te zoeken, heb je voldoende middelen, ben je - nog een beetje - mobiel en spreek je de taal voldoende dan is er vaak geen enkele reden om terug te gaan naar NL.

2) Ben je erg gehecht aan bijv. kinderen en kleinkinderen die -nog- in NL wonen, zit je krap bij kas, ben je nog altijd niet ter plaatse - een beetje - ingeburgerd en/of is de taal een grote barriére en/of kom je alleen te staan, dan kan ik mij prima voorstellen dat je op een bepaald moment wel op je knieën naar NL terug wilt kruipen.

3) Ben je een beetje een avonturier of zoek je alle dagen een stuk zekerheid ?

Zomaar drie regeltjes die iedereen anders zal invullen.
Daarenboven speelt natuurlijk -soms- ook nog een stuk geluk of juist geen geluk, een behoorlijke rol.

Als je kiest voor een Frans bejaardentehuis (Maison de retraite)
Indien de ouder/s niet alle kosten van het bejaardentehuis zelf kunnen betalen zijn de kinderen en - afhankelijk per departement - zelfs de kleinkinderen veelal verplicht een bijdrage bij te betalen. Die bijdrage (Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)) gaat naar draagkracht van ieder kind persoonlijk en wordt vastgesteld door de Algemene Raad voor de ASH in het betreffende departement (Conseil Général). Ook kinderen die niet woonachtig zijn in Frankrijk hebben in principe die verplichting. Het innen van hun bijdrage levert bij onwilligheid evenwel de nodige problemen op. Ook bij andere onwillige kinderen hoort een rechtsgang tot de mogelijkheden.

Het volgende artikel in de Code Civil (Burgerlijk Wetboek) over 'Onderhoudsplicht' vormt de basis die een bijdrage van de kinderen vereist van wie één of beide ouders in een bejaardentehuis (maison de retraite) terecht komen: Code Civil, Boek 1 Mensen, Titel V Huwelijk, Hoofdstuk V Verplichtingen die voortvloeien uit het huwelijk, staat o.a. in artikel 205: Kinderen zijn een bijdrage verschuldigd aan hun ouders of andere familieleden -in rechte lijn- die dat nodig hebben. (Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.)