Ziektekosten  

Terug naar Emigratie
Terug naar Waar woon ik nu
Naar: Auto
Home


CAK en CPAM
Een belangrijk onderdeel van gepensioneerd zwerven is je ziektekostenverzekering. Zo lang je in Nederland staat ingeschreven in de BRP (v/h GBA v/h Burgerlijke stand) blijft je bestaande ziektekostenverzekering in Nl gewoon bestaan. Zo gauw je je laat uitschrijven in NL, of je wordt ambtshalve uitgeschreven, volgt automatisch - in dat geval vaak zonder nadere kennisgeving - een uitschrijving bij je ziektekostenverzekering, incl. ongeldigheid van je EHIC kaart voor medische hulp in het buitenland (van Nederland).
Als je -als pensionado- naar Frankrijk gaat emigreren dan vraag je bij het CAK (v/h ZIN v/h Zorg Instituut Nederland) in Nederland een Verdragsformulier E-121, resp. S1 aan. Dit formulier lever je in tweevoud ingevuld in bij een kantoor van de CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) in Frankrijk, samen met een -internationale- geboorteacte (in de Franse taal), een kopie van je -geldig - paspoort, twee pasfoto's (mag uit een automaat), een RIB (Relevé d'Identité Bancaire) van je Franse bank en een factuur van het EDF (Électricité de France) als bewijs van wonen op dat adres in Frankrijk. Nadat alles in orde is bevonden ontvang je gewoonlijk tussen drie tot zes weken later je Carte Vitale (ziekenfondspasje). Je bent nu voor je ziektekosten een zg. Verdragsgerechtigde. Dat wil zeggen dat medische kosten die in Frankrijk voor jou worden gemaakt middels een verdrag worden verrekend met Nederland en je daar -verplicht- betaalde bijdrage. Let op: de vergoedingen in Frankrijk gaan meestal tot maximaal 70% van de werkelijke kosten (zie verderop).
De hier beschreven procedure geldt o.a. voor de meeste (niet ABP) gepensioneerden. Voor personen met een pensioen van het ABP, in Frans dienstverband of met een eigen Frans bedrijf gelden gewoonlijk andere vormen van verzekering dan voor verdragsgerechtigden.

Carte Vitale
Je Carte Vitale (ziekenfondspasje) gebruik je bij ieder bezoek aan een dokter, ziekenhuis, apotheek, e.d. Middels deze kaart wordt de nodige verrekening geregeld en worden de actuele gegevens op je kaart bewaard. Je Carte Vitale geeft in principe recht op de basiszorg in Frankrijk tegen door de CPAM vastegestelde basisprijzen (BRSS, Base de Remboursement de la Sécurité Sociale). Die vergoedingen zijn soms 100 maar meestal rond de 60 of 70 procent van de werkelijke kosten. Dat betekent in veel gevallen dat je de overige 30 of 40 procent uit eigen portemonnee moet bijbetalen of is - niet verplicht - bij te verzekeren middels een Mutuelle de santé, kortweg een Mutuelle. Een mutuelle wordt door de meeste gewone verzekeraars aangeboden. Daarbij is vaak een ruime keuze wat je precies wel of niet en tot hoeveel je wilt bijverzekeren. Voor een maximale all-in dekking is een Mutuelle (aanvullende verzekering) van 300 procent gebruikelijk maar je kunt ook kiezen voor bijv. alleen volledige dekking voor de kosten van ziekenhuisopname. Een veel voorkomende mutuelle kent een premie van plm. € 100 per persoon, per maand.

EHIC (Fr: CEAM)
Als verdragsgerechtigde AOW-er betaal je een bijdrage (als ziekenfondspremie) in Nederland. Je Carte Vitale is alleen geldig in de gezondheidszorg binnen de Franse landsgrenzen. Voor medische zorg in het buitenland (van Frankrijk) heb je een EHIC kaart nodig. Die EHIC kaart voor medische hulp in het buitenland (van Frankrijk) vraag je aan bij het CAK (v/h ZIN) in Nederland. De eerste paar jaren na je emigratie moet je deze EHIC kaart tegen het einde van het kalenderjaar telkens opnieuw zelf aanvragen bij het CAK. Na een aantal keren te hebben aangevraagd (en gekregen) wordt de kaart in het vervolg automatisch toegezonden naar het bij hen laatst bekende adres. Met deze EHIC kaart heb je in de EU+, inclusief  Nederland, in urgente gevallen, recht op de basiszorg van dat land. Voor niet urgente gevallen heb je ook recht op die basiszorg maar is een verwijzing door een huisarts nodig. Voor meer info lees deze (2017) brochure of bezoek de website van Zilveren Kruis voor meer informatie.

Declaraties
Declaraties van hulp in Nederland (passantentarief) moeten worden ingediend bij Zilveren Kruis /Buitenland. Soms zijn (huis)artsen, apotheken, specialisten en ziekenhuizen niet op de hoogte van de juiste wijze van declareren van hulp aan een verdragsgerechtigde. In dat geval is het mogelijk om het te betalen bedrag voor te schieten en achteraf zelf te declareren of wijs de declarant, met een kopie van je EHIC, naar ZilverenKruis/Buitenland of voor info naar het CAK. Voor declaraties is dit formulier te downloaden. Declaraties van hulp in de overige EU+ landen moeten worden ingediend bij het CAK.
Let op: Ziektekosten tijdens reizen buiten Europa vallen gewoonlijk niet onder een standaard dekking of EHIC. Hiervoor gelden meestal sterk afwijkende voorschriften, die met aanvullende (reis)verzekeringen kunnen/moeten worden afgedekt!

ALD (MLD)
In Frankrijk bestaat een 'Liste des ALD-30'. Dit is een lijst waarop in het kort dertig chronische ziektes worden omschreven. Indien van toepassing kan je huisarts een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een ALD (Affection de longue durée) van die lijst, soms ook wel Maladie de longue durée (MLD) genoemd. Als je aan een -chronische- ziekte van deze lijst lijdt dan is de basisvergoeding van geneeskundige hulp die met die ziekte anneks is, voor onbeperkte (soms beperkte) tijd 100 procent, ook zonder aanvullende verzekering (Mutuelle).

MDPH
In veel departementen in Frankrijk bestaat een MDPH (Maison Départementales des Personnes Handicapées). Via de huisarts is het mogelijk om met een Certificat Médical (Cerfa 13878) bij de MDPH speciale voorzieningen aan te vragen, zoals aanpassing aan huis, auto of ander vervoer. Maar ook voor bijv. een gehandicapten parkeerkaart (Nl.: GPK; Fr.: CMI) komt je aanvraag via de huisarts terecht bij de MDPH. Daarnaast verzorgt de MDPH speciale dagen voor voorlichting, persoonlijk advies en vertier voor minder valide personen.

ADMR
In veel departementen in Frankrijk bestaat een ADMR (Aide à domicile en milieu rural). Dit is een organisatie die vooral op het platteland aanwezig is,  biedt hulp met het beheer van kindercrèche tot het beheer van rust-, zorg- en verpleeghuizen (Maisons de Retraite). Een groot deel van hun werk behelst de thuiszorg.

APEF
In veel departementen in Frankrijk bestaat een APEF (Agence Professionnel d'Emploi Familial), vaak kortweg 'Familles Rurales' genoemd. Deze organisatie die vooral op het platteland aanwezig is, biedt vooral hulp op het gebied van huishoudelijke bezigheden en ontspanning voor het hele gezin. Zij organiseren o.a. taallessen, bloemschikken, kaartspellen, gymnastiekuurtjes, e.d. Maar de APEF biedt ook daadwerkelijk hulp bij wassen, koken, strijken, e.d.

CCAS
In de meeste plaatsen herbergt het gemeentehuis (Mairie) ook een CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). Onder het mom van gezondheisbevordering is dit een zelfstandige overheids instelling die oorspronkelijk stamt uit het einde van de 18e eeuw en hulp biedt aan de bevolking op sociaal en juridisch sociaal terrein en sociale aktiviteiten aanbiedt voor zowel jong als oud.

NB: Net als in Nederland worden veel namen, procedures en formulieren regelmatig gewijzigd. Vraag voor de juiste formulieren en laatste versie altijd -vooraf- info bij de betreffende instantie. Formulieren in Frankrijk zijn vaak van een standaard Cerfa formaat (Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs) en gewoonlijk via internet te downloaden (télécharger).


Naar: Auto