Bezoek van boven, Maria-verschijningen

Home
Petits patrimoine


Maria-verschijningen zijn er in vele vormen en maten. In het boek 'Bezoek van boven' van auteur Jeroen Sweijen (uitgave 2020, isbn 978-94-61852-960), worden op een totaal van 415 pagina's, ongeveer 150 Maria-verschijningen en aanverwante zaken in West-Europa, verhalend beschreven.
Voor mij was dit boek, naast de - niet te geloven - interessante verhalen, in de zomer van 2023 een leuke reisgids om een aantal van de in dit boek beschreven plaatsen te bezoeken. In het kort plaats ik hier mijn belevenissen in volgorde waarin ik deze plaatsen heb bezocht. De blz-nummers verwijzen naar de bladzijden in het boek.
Klik op de door mij ter plaatse gemaakte foto © om meer foto's van deze locatie te zien.
Er volgen - mogelijk - nog meer bezoeken...


01 Blz. 356  Ommel (NL), Beeld in O.L.V. Presentatiekerk en Grot in het beeldenpark
Samen met twee van mijn vijf kleinkinderen heb ik op 01-05-2023 deze plek in en rond de Sint Franciscuskerk bezocht.
Ik vond het hier bijna te commercieel ogen om waar te zijn. Op deze mooie, zonnige dag ook het (beelden)park/je ingelopen, met aan het eind een nagebouwde Lourdesgrot.

 Klik op de foto voor meer foto's.


02 Blz. 341  Bolsward (NL), Beeld in de Sint Fransicus basiliek
Samen met een zus was ik op 04-05-2023 te gast in de Sint Fransicus basiliek te Bolsward.
Het Maria-beeld, waar het verhaal op is gebaseerd, staat op een voetstuk in een nis, verscholen achter een zwaar ijzeren hek.
We werden liefdevol ontvangen door een vrijwilliger van de kerk die graag de titel en auteur van het boek (Bezoek van boven van Jeroen Sweijen) van ons over wilde nemen. Dat hebben we uiteraard met plezier doorgegeven. Het beeld dat we zagen is een enigszins aangepast beeld van het beeld in het boek. Het is vooral grootser gemaakt met iets uitbundiger kronen op de hoofden van Maria en het kind.

  Klik op de foto voor meer foto's.


03 Blz. 342 Renkum (NL), Mariabeeld in de parochiekerk OLV ten Hemelopneming
De RK kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opneming was gesloten op het moment van mijn bezoek in de middag van 25-05-2023. Wie weet, tot een volgende keer. (meer foto's volgen dan nog)

  Klik op de foto voor meer foto's.


04 Blz. 334 De Rips (NL), Piepklein kapelletje Maria van Liefde
Na mijn mislukt bezoek aan de parochiekerk van Renkum werd mij de zelfde dag (25-05-2023) helemaal goedgemaakt door het schattige en tot nu toe van mijn bezoeken, meest intieme kapelletje van Maria van Liefde in De Rips. In dit kapelletje kun je echt even helemaal intiem met Maria alleen zijn. De vele bidbriefjes, ingestoken in de plaquette van Maria met kind, maken misschien wel wat een slordige indruk maar geven vooral ook een rijk aantal betrokken bezoekers weer.

  Klik op de foto voor meer foto's.


05 Blz. 302 Banneux (B), Vierge des Pauvres (Maagd van de Armen)
Door een uitvoerige beschrijving in het boek 'Bezoek van boven' was mijn verwachting op 26-05-2023, op doorreis naar mijn woonplaats in centrum-west Frankrijk, hoog gespannen maar het bezoek werd een beetje een teleurstelling. Deze plaats is toegerust voor grote aantallen pelgrims en andere bezoekers maar lijkt in de waan van de (commerciële?) dag het oog voor de individuele (gehandicapte) bezoeker een beetje te vergeten. Op de parkeerplaatsen rondom de Foyer de la Vierge des Pauvres kunnen enige honderden auto's en autobussen een prima plaats vinden maar voor een bezoeker met een parkeerkaart (GPK) voor gehandicapten vond ik geen in- of doorgang om met mijn auto dicht bij de entree te komen. Na enige omzwervingen op het ruime parkeerterrein heb ik mijn bezoek afgesloten met het herlezen van de uitvoerige beschrijving in het boek.

  Klik op de foto voor meer foto's.


06 Blz. 065 Clairefontaine (B), Notre-Dame de Clairfontaine (OLV van Clairfontaine)
De ruïne van de voormalige abdij van de cisterciënzer kloosterzusters is een beetje een buitenbeentje bij mijn bezoeken tot nu toe. Telkens kon ik een beeltenis van Maria (en kind) aanschouwen, waar ik het hier (slechts) met een ruïne van fundamenten van een gebouw moest doen. Deze plek in het diepe zuid-oosten van België wordt ook wel OLV van de drie Valeien genoemd en ook wel de Notre-Dame du Bel-Amour. Hier wordt de heilige maagd Maria de 'Vierge de Tendresse' (Maagd van de Tederheid) genoemd. Ooit (in 1217) schijnt éne Ermesinde van Luxemburg, een rijke erfgename van enkele graafschappen, hier een Maria-verschijning te hebben ervaren. Zij is niet alleen grondlegger van het fraaie verhaal maar ook van deze oude fundamenten van de in haar opdracht gebouwde abdij.

  Klik op de foto voor meer foto's.


07 Blz. 319 L'Île-Bouchard (F), Notre-Dame de la Priére (OLV van het Gebed)
Op 09-06-2023 bezocht ik dit eilandje in de rivier de Vienne en de parochiekerk, l'Église Saint-Gilles, aldaar. Juist op dit moment werd de kerk van binnen en van buiten rondom in de steigers gezet voor een grote renovatie. Deze parochiekerk stamt oorspronkelijk uit de 11de eeuw en heeft niet alleen een levensgroot beeld van Maria met kind maar er is ook in de kerk een Lourdesgrot nagebouwd met een beeld van een staande Maria zonder kind maar met een zittende aartsengel Gabriël aan haar zijde.

  Klik op de foto voor meer foto's.


08 Blz. 145 Azay-sur-Thouet (F), Notre-Dame de l'Agenouillée (OLV van de Knieling)
Op 10-06-2023 bezocht ik, ergens aan een rustige landweg tussen Azay-sur-Thouet en Secondigny, de kapel van OLV van de Knieling. Het bijhorend verhaal gaat over een zeer vrome kasteelvrouw onderweg naar de heilige mis, over haar ontmoeting met een arme zwerfster waardoor zij te laat kwam voor de mis, langs de weg op haar knieën viel en om vergiffenis bad.
Op deze foto in de kapel van l'Agenouillée heeft Maria de dode Jezus op haar schoot, na de afneming van het kruis (een zgn. piëta). Opvallend is verder het grote azuurblauwe kruis buiten, boven de ingangsdeur van de kapel. En recht tegenover de ingang van de kapel staat een huishoog natuurstenen kruis ter nagedachtenis aan het eeuwfeest van de verlossing: Dix-neuvieme centenair, de la redemption, mission de Noël 1934 (Negentiende eeuwfeest van de verlossing, Kerst 1934.).

  Klik op de foto voor meer foto's.


09 Blz. 364 Briantes-Vaudouan (F), Chapelle Notre-Dame de Vaudouan
Op 21-06-2023 heb ik samen met een vriendin de Chapelle Notre-Dame de Vaudouan in de commune van Briantes bezocht. Het eerste wat opviel was, dat de gewone entree (hoofdingang) van de kapel niet meer toegankelijk bleek. Gelukkig kwam de buurvrouw van de kerk ons een deur in een zijbeuk aanwijzen, waardoor we probleemloos naar binnen konden gaan. Wij waren op dat moment de enige bezoekers en konden dus ongestoord de plaatselijke mythe van het Maria-beeldje 'beleven'.
Bij deze OLV kerk hoort het verhaal van een jonge herderin die in het jaar 1013 een beeldje van Maria met het kind vond in de bron (foto) waar zij gewoonlijk haar schapen liet drinken. Ook voor het zoeken van die bron, die in het boek wordt beschreven, hadden we de zelfde buurvrouw weer even nodig. Met haar hulp hebben we de herdenkingsplaats van die bron eenvoudig kunnen vinden.

  Klik op de foto voor meer foto's.


10 Blz. 379 Fontgombault (F), Notre-Dame du Bien Mourir (OLV van Goed Sterven)
Niet eens zover van huis, bezocht ik op 03-07-2023 de abdij van Fontgombault, gesticht AD 1091.
Tegenwoordig is het een benedictijnenklooster van stilte, en die stilte wordt bij de entree ook van de bezoeker verwacht 'Vous êtes invités à en respecter le silence' en omdat, hoewel ik Hem niet heb gezien, de Heer hier altijd aanwezig is.
Momenteel huizen hier ongeveer zestig monniken die zich o.a. bezighouden met het boeiende onderwerp van de iconografie.
De abdijkerk deed me, vanwege de immense hoogte, alleen al daarom denken aan een basiliek.
Aan de rechter zijmuur van het middenschip prijkt het gerestaureerde Maria-met-kind beeld (12de eeuw?) waar ik eigenlijk voor kwam.
Naast het hoofd van Maria blijken twee engelen in de in zandsteen gebeeldhouwde sculpture.
De Maria-verschijning bestaat uit het feit dat Maria één dag voor zijn overlijden een dief van haar beeltenis tot inkeer bracht.
Sindsdien wordt Maria hier vereerd  als 'Notre-Dame du Bien Mourir' (OLV van Goed Sterven).

  Klik op de foto voor meer foto's.


11 Blz. 275 Pellevoisin (F), Notre-Dame de Misericorde (OLV van Barmhartigheid)
Het was even zoeken op 04-07-2023 in Pellevoisin, in het departement de Indre, maar het was de moeite en inspanning meer dan waard. Op het uitgebreide terrein van het heiligdom is zoveel te zien en te beleven, dat je hier zomaar een hele dag zoet kunt brengen. Op dit moment vindt een grote renovatie plaats die zijn beslag moet krijgen om in 2026 het 150 jarig bestaan groots te kunnen vieren. Toen ik even helemaal de weg kwijt was heb ik een zuster (non?) aangeschoten en haar naar de juiste weg gevraagd. Door het boek 'Bezoek van boven' was ik op zoek naar (1) de slaapkamer van Estelle Faguette alwaar de meeste Maria-verschijningen aan haar in 1876 zouden hebben plaatsgevonden, (2) de nagebouwde 'grotte de Montbel' en (3) het graf van Estelle F. En ja, met een beetje hulp van daar rondlopende zusters (nonnen?) en broeders (priesters?) is het allemaal gelukt.
Ik heb op de plaats van het bed van de toen 32 jarige, ernstig zieke Estelle gestaan, daar waar Maria wel zo'n vijftien keer aan haar is verschenen. De verschijning van Maria aan het voeteneind van het bed, ging eerst samen met de verschijning van de duivel maar die nam later meer afstand en verdween uiteindelijk helemaal uit beeld. Vanwege de renovatie was de ruimte veranderd in een bouwplaats. In de ovale nis in de slaapkamer waar normaal een beeld van Maria staat stond nu een grote bouwlamp. Reden genoeg om hier over een paar jaar opnieuw te komen kijken. Andere spullen uit de slaapkamer waren naar een grote zaal gebracht waar o.a. lezingen worden gehouden. De barmhartige broeder wist van geen ophouden met zijn onderhoudende verhalen o.a. over het 'scapulier' van het Heilige Hart op de borst van een Maria-beeld. Ten slotte wees hij mij de weg buiten het dorp, naar de nagebouwde Lourdes-grot van Montbel en het graf van Estelle op de plaatselijke begraafplaats.
Op een grafsteen van meer dan honderd jaar zijn gewoonlijk nauwelijks of geen letters meer zichtbaar. De grafsteen van Estelle is opzettelijk, opvallend wit geverfd en wordt goed onderhouden. Zowel kerken als begraafplaatsen zijn voor mij altijd weer een 'belevenis' en deze in het bijzonder.
Van de begraafplaats naar de grot van Montbel is ongeveer anderhalf uur lopen, ofwel plm. vijf kilometer. Voor personen die goed ter been zijn een zeer aangename wandeling. Ik was blij met mijn e-step en had meer dan genoeg aan de laatste tweehonderd meter grindpad van de parkeerplaats naar de grot met de Maagd, op het landgoed. Een paar tuinmannen wezen mij vriendelijk en uitbundig de juiste weg. Mijn eerste indruk was iets van teleurstelling. Ik zag een vrij lomp maar klein grotje waarin een klein beeldje van Maria met wat verlepte bloemen in haar handen stond. Ook aan haar voeten en rondom voornamelijk uitgebloeide bloemen. Al met al een beetje een rommelig geheel en een ietwat zielige vertoning.

 Klik op de foto voor meer foto's.


12 Blz. 402 Issoudun (F),  Notre-Dame du Sacré-Cœur (OLV van het Heilig Hart)
Het eerste wat mij op 04-07-2023 opviel bij binnenkomst van de stad Issoudun was de ruime opzet en het superschone beeld, dat ik van de stad kreeg. De basiliek die ik wilde bezoeken torent in het centrum hoog boven de stad uit zodat het zoeken naar die plek geen probleem was. Hier zijn dus de Ridders (Missionarissen) van het Heilige Hart ontstaan, door toedoen van Jules Chevalier (1824-1907).
Op het ruime plein voor de kerk kon ik tot op enkele meters van de openstaande deur parkeren. Ook binnen de basiliek heerst de orde en strakke netheid als van de hele stad. Het gaat hier overigens niet zozeer om een Maria-verschijning maar hier wordt de wijze van priester Chevalier om Maria te eren op een bijzondere manier in een soort van contract beschreven. Het moment direct na de mis, dat op 08-12-1854 een hem onbekende vrouw een forse donatie van 20.000 goudfrancs afgeeft, is voor pastoor Chevalier het teken van steun van Maria om een jaar later de 'Missionarissen van het Heilig Hart' te starten, in een zeer bescheiden huisje in Issoudun. Op dit moment bestaat de Congregatie (MSC, Missionnaires du Sacré-Coeur) in 55 landen (bron: www.misacor.nl).
PS: Bij het verlaten van deze schone stad trof ik - heel grappig - in een privé-tuin nog een nagebootst Lourdes-grotje.

  Klik op de foto voor meer foto's.


13 Blz. 225 Castels (F), Notre-Dame de Redon-Espic (OLV van Redon-Espic)
Op 18-07-2023 bezocht ik zowel de zeer sobere OLV kerk als het kleine kapelletje dat de bron net buiten het dorp Castels in de Dordogne markeert, waar in 1814 een veertien-jarig herderinnertje een aantal keren een Maria-verschijning beleefde. In de zeer sober ingerichte kerk waren slechts een paar beeldjes en een offertafeltje te zien. Eén van de beeldjes was Maria in 'gesprek' met het nog zo jonge herderinnetje, Marie-Jeanne Grave.
Ongeveer vijfhonderd meter bij de kerk vandaan staat het kapelletje op de plaats waar Marie-Jeanne haar schapen liet drinken en waar Maria aan haar verscheen. In, aan en rondom dit kapelletje bij de bron van de verschijningen (Fontaine de l'apparition) is het een feest van ontdekkingen, tot en met (zoek) een gitaarspelende Marie-Jeanne. Uiteraard kun je in deze kapel een bidbriefje (note de prière) achterlaten.

  Klik op de foto voor meer foto's.


14 Blz. 128 Villefrance-de-Rouergue (F), Notre-Dame de Treize Pierres (OLV van de 13 stenen)
Op 19-07-2023 bezocht ik Villefrance-de-R. maar moest mijn TomTom enige moeite doen om de kerk te bereiken. Eindelijk bij de kerk aangekomen bleek deze gesloten en alleen op afspraak (voor groepen) en tijdens de wekelijkse mis geopend te zijn. Ondanks een boeiend verhaal van een voerman die met zijn paarden en wagen vast kwam te zitten bij het over 13 stenen doorwaden van de modderige beek, de Vénéric, ben ik de Russisch orthodoxe fresco's in deze kerk helaas dus misgelopen.

  Klik op de foto voor meer foto's.


15 Blz. 094 Latouille-Lentillac (F), Notre-Dame de Verdale (OLV van Verdale)
OLV Maria was mij op 19-07-2023 niet echt goedgezind want mijn bezoek aan de Notre-Dame de Verdale werd letterlijk een echte bezoeking. Al van verre wordt de plaats aangeduid met verkeersborden maar men heeft 'vergeten' erbij te vermelden dat dit goddelijk rijk bedeelde oord vrijwel ontoegankelijk is voor de minder valide medemens. De kerk is uitsluitend te voet te bezoeken, via een behoorlijk steil (10 tot 12%?) bospad wat in tweeën is gesplitst door een haarspeldbocht. Door in korte stukjes te denken heb ik met mijn handicaps de afdaling aangedurfd maar kreeg al snel spijt toen ook deze Notre-Dame gesloten bleek. Een zevental andere wandelaars konden net als ik - als het ware - onverrichterzake huiswaarts gaan. De klim terug naar boven, met rustpauzes om de tien meter, zal ik niet gauw vergeten.

  Klik op de foto voor meer foto's.


16 Blz. 350 Rocamadour (F), Notre-Dame de Rocamadour (OLV van Rocamadour)
Omdat de vorige twee bezoekjes niet helemaal waren geworden van wat ik er van verwacht had probeerde ik op 19-07-2023 nog een derde, en wel de OLV van Rocamadour. Helaas werd dit, zo mogelijk, nog minder een succes. De stad werd deze dag wegens een groot festival overbevolkt door toeristen, veel wegen waren afgesloten en er was heel veel politie op de been. De weg naar deze ooit zo beroemde bedevaartplaats was deze dag voor de(ze) gewone man compleet afgesloten. Ook deze komt dus voor een mogelijke herhaling in de boeken.

  Klik op de foto voor meer foto's.


17 Blz. 222 Scey-en-Varais (F), Notre-Dame du Chêne (OLV van de Eikenboom)
Direct na de (dubbele) Franse nationale feestdag van 15 augustus, voor de katholieken de viering van de 'Assomption' (Maria-hemelvaart) en voor alleman een keizerlijke feestdag vanwege op deze datum de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1806 en de opgraving van de heilige Neapolis door Napoleon Bonaparte, ben ik vertrokken naar Noord-Oost Frankrijk, naar de omgeving van de Vogezen en de Elzas.
Na een paar overnachtingen onderweg was ik op 18-08-2023 in Scey-en-Massières voor een bezoek aan Notre-Dame du Chêne (OLV van de Eikenboom). Het eerste wat mij opviel is dat men hier rekening houdt met gehandicapten. Zij mogen als enige met de auto naar boven, naar de enige parkeerplaats voor minder-invaliden.
Het verhaal draait hier om een klein porseleinen beeldje van Maria met kind, wat achter de schors van een oude eik tevoorschijn zou zijn gekomen. In een groter formaat staat dit beeld op meerdere plaatsen rondom Scey-en-Massières.

  Klik op de foto voor meer foto's.


18 Blz. 123 Trois-Épis (F), Notre-Dame des Trois-Epis (OLV van de drie Koren-aren)
Op 19-08-2023 bezocht ik eerst de plaats Turckheim in de Vogezen, in de veronderstelling dat ik hier Notre-Dame des Trois Epis zou kunnen vinden. Een misvatting, zo bleek. In de église Saint-Anne van Turckheim wees niets op Maria met drie koren-aren en een paar ijspegels in haar handen. Als toegift toch een aantal foto's van het interieur van de kerk gemaakt.
De plaatselijke postbode kon mij uiteraard precies vertellen dat ik via een omweg hoog in de bergen moest zijn voor Notre-Dame des Trois-Epis. Dat bleek inderdaad een gehucht op zevenhonderd meter hoogte, met als toeristisch middelpunt de kapel van OLV. Maria zou in 1491 zijn verschenen aan een hoefsmid die naar de markt wilde gaan om een zak graan te kopen. In de éne hand hield Maria drie koren-aren ten teken van het goede en in de andere hand een paar ijspegels ten teken van het kwade. De hoefsmid durfde de opdracht die hij van Maria kreeg eerst niet uit te dragen aan de bevolking. Maar even later begreep het dorp de boodschap om tot inkeer te komen alsnog en werd begonnen met de bouw van een kapel.

  Klik op de foto voor meer foto's.


19 Blz. 219 Hoste (F), Notre-Dame de la Bonne Fontaine (OLV van de Goede Bron)
Middels een bescheiden omweg om Straatsburg (niet bepaald mijn stad) met een bezoekje te vereren was ik op 19-08-2023 ook in Hoste in het departement la Moselle (Moezel).
Dit bezoek was anders dan mijn bezoeken tot nu toe. De naam van de plaats is in de tijd gewijzigd van Host naar Hoste evenals de gemeentenaam van Puttelange naar Putelange. Als naam van het kapelletje wordt soms 'Chapelle de Bonne Source' genoemd maar een andere keer de 'Chapelle de Bonne Fontaine' of het Duitse 'Guten Brunnen'.
Ook wordt er in deze Maria-verschijning niet iemand genoemd aan wie Maria zou zijn verschenen maar dat zij gewoon ooit bij een bron aan een eenvoudig landweggetje zou hebben gestaan.
Eerst heb ik de (gesloten) kerk en begraafplaats in het dorp heel even bezocht, l'Eglise Saint Maurice (Sint Mauritius kerk).
Gelukkig had ik mijn e-step meegenomen om het grove sintelpad naar het kapelletje bij de bron te kunnen volgen. Waarom het vrij nieuw gebouwde bruggetje (gebouwd tijdens de restauratie in 2010) dan weer net te smal is gemaakt om een rolstoel of scootmobiel door te laten is voor mij dan weer onbegrijpelijk.
Hoewel er voor mijn bezoek een lange tijd van droogte was vond ik het nu in dit waterrijke landschap maar een erg drassige en zelfs een ietwat modderige omgeving.

  Klik op de foto voor meer foto's.


20 Blz. 136 Nancy (F), Notre-Dame de Bonne Nouvelle (OLV van het Goede Nieuws)
Op zaterdag 19-08-2023 was ik van plan in Nancy de Notre-Dame de Saint-Georges te bezoeken. Helaas was deze kerk op dat moment wegens afgesloten wegen niet bereikbaar en ben ik onverrichterzake doorgereden. Er is weinig reden voor mij om een herbezoek te overwegen want er schijnt zowel van deze kerk als van het originele beeld (Maria met zogend kind) niet veel meer over te zijn.
De oude Notre-Dame de Bonne Nouvelle (naast het paleis van de Hertog van Lotharingen) is begin 16de eeuw verwoest door Duitse boeren waarmee ook het beeld werd vernield. Ongeveer twee eeuwen later is de nieuwe kerk Saint Georges gebouwd met het gebroken en gekuisde beeld van Maria en kind.
De stad Nancy is de plaats waar ik op 23-07-2014 mijn eerste hartinfarct heb overleefd. De medische kunstenaars in dat ziekenhuis hebben toen Magere Hein van mijn schouders gehaald.

  Klik op de foto voor meer foto's.


21 Blz. 362 Marcilly-en-Bassigny (F), Notre-Dame de Presles (OLV van het Lange Gras)
Op zondag 20-08-2023 heb ik mijn bezoek aan de Elzas en de Vogezen afgesloten met een bezoek aan Notre-Dame de Presles in Marcilly-en-Bassigny. Het bezoek aan deze gothische, waarschijnlijk 13-eeuwse kapel, meer dan vijf kilometer buiten het dorp, was meer dan de moeite waard. De natuurlijke bron in de crypte onder de kapel dateert waarschijnlijk al uit de 8-ste eeuw. De wanden en het plafond van de kapel zijn voorzien van schilderingen en fresco's uit de 13-de eeuw.
Een hoeder van koeien ontdekte dat het gras op een bepaalde plek in de weide sneller groeide dan rondom. De hoeder groef daar een gat en vond een beeld van Maria met kind dat hij afgaf bij de plaatselijke pastoor. Tot driemaal toe bleek het beeld uit zichzelf terug te zijn gegaan naar waar het vandaan was gekomen. Deze kapel bevindt zich aan het einde van een lang maar ook met de auto of fiets begaanbaar bospad (plm. 2,5 km) en wordt duidelijk aangegeven. Voor meer informatie zie: https://www.tourisme-langres.com/fr/CHAPELLE-MARCILLY-EN-BASSIGNY-01_chapelle-notre-dame-de-presles-a-marcilly-en-bassigny

  Klik op de foto voor meer foto's.


22 Blz. 400 Le Puy-Notre-Dame (F)
Op 13-09-2023 ben ik voor een rondje Maria-verschijningen uit het boek 'Bezoek van boven' naar Bretagne vertrokken.
Als eerste kwam ik die dag terecht in Le Puy-Notre-Dame, op bladzijde 400 van het boek. Het betreft een buitenbeentje want het gaat hier niet zozeer om een Maria-verschijning maar hier moest ik op zoek naar een 'Heilige Stoffen Band', een ceintuur van de Heilige Maagd Maria. Een band van 160 cm lang, 5 cm breed en op verschillende plaatsen 3, 4 of zelfs 5 cm dik. Deze ceintuur zou door Willem IX, toenmalig hertog van Aquitanië zijn meegenomen op zijn terugtocht van een kruistocht naar het heilige land Palestina. Hoe hij er daar aan is gekomen vermeldt de historie niet. Ook hier stond ik weer versteld van de (onnodig?) grote hoogte van de eeuwenoude kerk. Verder vielen mij de vele beelden en afbeeldingen weer op. De in het boek genoemde 'schrijn' leek niet de zelfde dan die ik zag en de band, waar het allemaal om draait, de stoffen band, was duidelijk verhangen. Het geheel was evenwel weer zeer indrukwekkend om te zien. Voor meer informatie zie: https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM49000169

  Klik op de foto voor meer foto's.


23 Blz.  23 Le Marillais (F), Notre-Dame de Mariallais
Na een nachtje slapen aan de Loire en een bezoek aan vrienden was ik op 15-09-2023 in de basiliek van Le Marillais, Notre-dame du Marillais. Deze basiliek dankt zijn ontstaan aan een Maria-verschijning in het jaar 430. Maria verscheen aan Maurilius die toen bisschop was van de stad Angers. Het is deze bischop geweest die het feest van Maria-Geboorte heeft geïntroduceerd. Op de plaats van verschijning werd eerst een kleine kapel gebouwd die uiteindelijk is vervangen voor basiliek. Le Marillais schijnt één van de oudste bedevaartsoorden in West-Europa te zijn. Voor meer informatie zie: https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/notre-dame-du-marillais-marie-visite-la-france/

  Klik op de foto voor meer foto's.


24 Blz. 270 Blain (F)
Op 16-09-2023 was ik heel even in Blain om het huis en dan met name de kamer van Marie-Julie Jahenne te bezoeken. Helaas bleek dit alleen op afspraak te kunnen en die had ik niet gemaakt. Na wat foto's van de buitenkant ben ik dan maar doorgereden in de richting van Sainte-Anne-d'Auray en heb halverwege, aan de haven in La Roch Bernard, de nacht doorgebracht. Voor meer informatie zie: https://www.marie-julie-jahenny.com

  Klik op de foto voor meer foto's.


25 Blz. 336 Sainte-Anne-d'Auray (F)
Op 17-09-2023 was ik in de basiliek van Sainte-Anne-d'Auray, in de plaats met die zelfde naam. Volgens de overlevering verwijst de naam Anne naar de moeder van Maria. Zij is slechts éénmaal aan de mensheid verschenen (1623) en daarom is dit één van de drukst bezochte plaatsen in West-Europa met betrekking tot een verschijning. Hier was dan ook heel veel te zien en heel veel om wel of niet te geloven. En ook hier is het voor de gehandicapte medemens weer hele einden lopen. Voor meer informatie zie: https://www.sainteanne-sanctuaire.com/

  Klik op de foto voor meer foto's.


26 Blz. 167 Querrien (F), Notre-Dame-de-Toute-Aide (OLV van Alle Hulp)
Na de drukte in Sainte-Anne-d'Auray kwam op 16-09-2023 de rust in Querrien. Blijkbaar had ik mij onvoldoende voorbereid want voor de Notre-Dame-de-Toute-Aide was ik in de verkeerde Querrien. Er blijken, ook in La Douce France ,meer hondjes die Fiqui heten. Voor een deel vind ik dit trouwens ook een tekortkoming in het boek. Als auteur van een dergelijk boek kun je verwachten dat er mensen zijn als ik, die enkele van de beschreven plaatsen willen gaan bezoeken. Voor hen zou het handig zijn geweest als de adressering van de objecten iets duidelijker zou zijn aangegeven. Maar allez!, deze OLV van Alle Hulp kom ik ongetwijfeld enkele dagen later opnieuw tegen.

  Klik op de foto voor meer foto's.


27 Blz. 311 Kerizinen (F), Notre-Dame de Kerzinen
Op zaterdag 16-09-2023 was ik bij Notre-Dame de Kerzinen, in een plaats met die zelfde naam. Ook hier weer hele einden lopen over een griezelpad, vooral als je de waterbron achter het gebouw ook wilt bezoeken. En dat wilde ik natuurlijk wel. Aan een meneer die daar rondliep heb ik nog gevraagd waar de oorspronkelijk bron zich zou bevinden, maar dat wist de beste man niet. Gezien het grote aantal kranen (plm. 2 x 10) waar je zelf een fles water kunt vullen, lijkt op een lager gelegen deel het oorspronkelijke bronwater te stromen. Verschillende mensen tapten op het moment dat ik er was, water in allerlei jerrycans. Zou dit voor eigen gebruik of voor bepaalde winkelnering zijn, zo vroeg ik mij af.
Deze Maria-verschijning aan Jeanne-Louise schijnt evenwel niet door de Paus en de bisschoppen te worden erkend. Het water zal dan ook wel geen geneeskrachtige werking hebben, dacht ik stilletjes. Langzaamaan begin ik trouwens een beetje cynisch te worden over de beelden die al de beschreven Maria-verchijningen oproepen.

 Klik op de foto voor meer foto's.


28 Blz. 311 Plounévez-Lochrist (F), Notre-Dame de Kerizinen
Het is mij niet geheel duidelijk waarom Plounévez-Lochrist en Kerizinen in de index van het boek apart zijn opgenomen terwijl het verder één en de zelfde beschrijving betreft. Ik verwijs dan ook naar nummer 27, hierboven.

 Klik op de foto voor meer foto's.


29 Blz. 187 Lanvellec (F)
Op zondag 17-09-2023 was ik in Lanvellec. Helaas zat de deur van de kerk op slot en was er verder weinig meer te zien dan dit rondje foto's om de kerk.

 Klik op de foto voor meer foto's.


30 Blz. 203 Lanrivain (F), Notre-Dame du Guiaudet
Na het min of meer mislukte bezoek in Lanvellec was ik op zondag 17-09-2023 ook in Lanrivain, in de Notre-Dame du Guiaudet. Ook hier weer een behoorlijk eind lopen maar ik werd er voor beloond doordat er vrij veel te zien was. Nu eens niet een staand beeld van Maria met kind maar een liggende en zogende moeder met kind. Uiteraard waren er ook de nodige andere beelden en gebrandschilderde ramen te zien. Buiten, achter de kerk waren de veertien zgn. Staties van de Kruisweg te zien.

 Klik op de foto voor meer foto's.


31 Blz. 228 Lescouët-Gouarec (F), Notre-Dame-de-Karmez
Op zondag 17-09-2023 bezocht ik de OLV van Kamez in Lescouët-Gouarec. De vele vlaggen die in deze eenvoudige kerk hangen vertellen een verhaal van de beide wereldoorlogen in de vorige eeuw (1940-1945 en 1914-1918). Verder de gebruikelijke beelden en beeldjes, waaronder het beeldje dat door de plaatselijke pastoor en een herder werd gevonden.

 Klik op de foto voor meer foto's.


32 Blz. 167 Querrien (F), Notre-Dame de Toute Aide (OLV van Alle Hulp)
Na de miskleun (zie nr. 25 hier boven) heb ik de juiste plaatsnaam van Querrien hier ingevoegd. Daar werd ik mee beloond door het mee mogen maken van een zgn. Chapenelle, een soort van zang- en gebedsdienst (mis). Ongeveer tien personen baden gezamelijk, naar mijn inschatting, een zgn. tientje, met tussendoor telkens een gezongen vers. De hele vijftig minuten heb ik zeer genoten van de meerstemmigheid van dit groepje, in deze ruimte. Na de mis werd er nog lang nagepraat maar mocht ik mijn gang gaan met het maken van foto's. De bron met (volgens het boek) 'het strenge ijzeren hekwerk' is, volgens mij, het aanzien nauwelijks waard.

 Klik op de foto voor meer foto's.


33 Blz. 346 Bovel
Na de geweldige belevenis in Querrien was ik op zondag ook nog even in Bovel. Er gaat een onduidelijk verhaaltje over een beeldje op een ossenkar in Bovel. Waar de ossen uiteindelijk stil zijn blijven staan zou de latere parochiekerk worden gebouwd.
Helaas was ook hier de boel gesloten en ging ik na het nemen van een foto maar weer door.

  Klik op de foto voor meer foto's.


34 Blz. 359 Saint-Sulpice-la-Forêt (F), Notre-Dame du Nid-au-Merle (OLV van het Merelsnest)
Op 18-09-2023 was ik bij de, volgens het boek 'Bezoek van boven' van auteur Jeroen Sweijen, charmante ruïne van Saint-Sulpice-la-Forêt. Ik moest gelijk denken aan die uitspraak van MP Mark Rutte 'Nederland is een gaaf land'. Het zal voor de geïnteresseerde ruïne-liefhebber best een charmant ding zijn, het kon mij niet bekoren met veel moeten lopen door vrij hoog, ongemaaid gras. Natuurlijk begrijp ik best dat het vroeger, in dit geval meer dan duizend jaar geleden, veel en vooral ook zwaar werk geweest is, die grote bogen met ontilbare zware steenstukken. Maar nee, zo wek je mijn belangstelling voor ruïnes zeker niet. Volgens de overlevering werd hier in de twaalfde eeuw, een Mariabeeldje gevonden door een herder, in het nest van een merel. Als de herder het beeldje meeneemt naar huis blijkt het tot zeven keer toe, stilletjes iedere keer terug te keren naar het nest van de merel.
Zie voor meer informatie: https://www.etpourtantelletourne.fr/2018/06/05/abbaye-saint-sulpice-bretagne/

 Klik op de foto voor meer foto's.


Dit was voorlopig mijn laatste bezoek uit deze serie 'Bretagne', uit het boek Bezoek van boven van Jeroen Sweijen.
Tevens het voorlopige einde van mijn visites naar Maria-verschijningen voor dit jaar...

35 Petits patrimoine...


© Piet/er Bult, 2023