Nederlands werk

Home

Nl.jpeg

- Essays
- Gedichten
- Verhalen


Piet/er Bult (1946 - ), toen woonachtig in Ni’jberkoop (Nl/Frl), heeft zich van ongeveer 2000 tot -zeg maar- het laatst van 2012, behoorlijk ingezet voor de Stellingwerfse taal. Het Stellingwerfs is een dialect van het Nedersaksich, dat in vrijwel heel Noordoost-Nederland wordt gebruikt. Hij bleek – net als zijn oudere broer Oene (30-08-1928 - 16-12-2002) – evenwel geen ‘meeloper’ die aan de hand van ‘Het Stellingwerfse Taalinstituut’ mee wilde doen, maar bleek zichzelf ook heel goed te kunnen redden. Samen met Frank de Vries, toen van Blesdijke, heeft Piet/er onder de vlag van de voor dat doel opgerichtte Stichting Stellingwarfs Eigen, op een revolutionaire wijze en in een zeer korte tijd de komplete Bijbel naar ‘Biebel in et Stellingwarfs’ vertaald. Daarnaast heeft hij een grote verscheidenheid van andere oude werken vertaald, o.a. Die Winterreise van Wilhelm Müller, de marialegende Beatrijs en Alleen op de wereld van Hector Malot. Door zijn wereldwijde kennissenkring was Piet/er een graag geziene en gehoorde gast(spreker).

Van zijn gedichten en korte verhalen heeft er o.a. in 2006 werk gestaan aan de 75-jarige Afsluitdijk, zijn er verhalen gepubliceerd in allerhande verzamelbundels en verscheen zijn werk in verscheidene kranten en tijdschriften. Samen met Henk de Vries van Noordwolde heeft Piet/er jarenlang radioprogramma's in en over het Stellingwerfs gemaakt, vooral voor Radio West-Stellingwerf Centraal (RWC). Ten slotte  kwam je Piet/er zijn schrijverij geregeld tegen in Ingezonden en 'Te Gast' opiniestukken en andere rubrieken van vooral de Leeuwarder Courant, maar werkte hij ook wel mee aan o.a. het landelijke Locomotie, het onafhankelijke blad van het wetenschappelijke bureau van de OSF (Onafhankelijke Staten Fractie). Voor het landelijk bondsblad van de NJBB (Nederlandse Jeu-de-Boules Bond) is Piet/er een aantal jaren journalist / redaktiemedewerker geweest. Een druktemaker voor wie (net als zijn broer Oene) de Stellingwerven eigenlijk wat te klein en te bekrompen aanvoelden.

Sinds een tweede scheiding en een paar stevige hartaanvallen in 2014 en 2015 woont Piet/er al een aanal jaren in het departement Vienne (86), in Frankrijk.