Apotheken

Terug naar Sceptics
Home


Uit: Mijn Franse tijd


Help, een buitenlander aan de balie...

Net als Nederlanders vind je ook apothekers 'all over the world'.
Zelf woon ik als pensionado sinds enige jaren midden in Frankrijk.
Vooral de gemoedelijke stijl van leven (joie de vivre) in dat land spreekt mij zeer aan.
Voor een behoorlijke financiŽle bijdrage heb ik, vanwege verdragen, onverkort recht op de basiszorg in ieder EU-land.
Daaronder vallen ook alle vormen van medicatie uit de basisverzekering in Nederland.

In La Douche France worden de financiŽle gevolgen van mijn zorgvragen keurig afgehandeld door de CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie).
Met mijn nederlandse EHIC regelt het CAK de financiŽn van al mijn zorgvragen in het buitenland van Frankrijk.
Het CAK heeft de declaraties daarvan ondergebracht bij de nederlandse verzekeraar Zilveren Kruis, groep Buitenland.

Telkens wanneer ik mij als buitenlandse passant met mijn EHIC van het CAK en met mijn franse recept meld bij een nederlandse apotheek, dan blijkt bij veel baliemedewerkers van apotheken maar weinig kennis van zaken op dit gebied en hoor ik allerlei verschillende opmerkingen om toch vooral maar niet te hoeven leveren.

Op veel van die opmerkingen heb ik intussen een ludiek antwoord klaar, zo van 'als u mij even een pen geeft, vertaal ik het recept wel in het Nederlands' of 'als u een eerste uitgifte gaat berekenen dan wil ik de uitleg en het gebruiksvoorschrift wel graag in de franse taal van u'.

Maar bovenal vraag ik mij telkens serieus af waarom veel nederlandse apothekers zo huiverig zijn om mijn broodnodige medicijnen bij Zilveren Kruis te declareren, ook al hebben ze daarmee geen contract want dat is daarvoor niet nodig.
Kennen nederlandse apothekers het woord 'service' misschien niet meer?


© Piet/er Bult

PS: Intussen bijzonder onaangename service-ervaringen opgedaan bij:
- Apotheek Van der Sluis te Sneek (MoSaDex)
- MCL.Poliklinische Apotheek te Leeuwarden
- Apotheek Sasburg b.v. te Sneek (Service Apotheek)
- Apotheek Haskerbrug b.v. te Heerenveen (Alphega)