Et hadde beter kund 

Terug naar Sceptics
Home


Et hadde beter kund...

Nee heur, gien verdedegingswark mar zomar wat opmarkings angaonde een stokkien onneuzelhied in De Ovend van juni 2015 over et Biebel vertaelen...

"Hiel biezunder dit keer is de bi’jdrege van Erica Plomp-den Uijl, Rienk Klooster en Jan Koops. In heur bi’jdrege vertellen ze hoe as neffens heur veur een goeie vertaeling van de Biebel zorgd wodden kan. Dat doen Plomp, Klooster en Koops deur zels veur een veurbeeld te zorgen. Ze hebben daorveur een stok uut et biebelboek Markus vertaeld en bin daorbi’j uutgaon van de grondtekst d’r van. Bi’j et vertaelen wodt per zin bekeken: ja, mar hoe zeg ie zoks now in gewoon Stellingwerfs?"

Wie bin dat eins? Rienk Klooster, Jan Koops en Erica Plomp-den Uijl.
Ik hebbe 't al vaeker zegd: et gaot d'r vaeks niet zozeer omme WAT as d'r zegd wodt mar WIE as et zegt.
Doe 'k ze stok veur stok vraogd hebbe as ze mitdoen wollen, gaven ze gien geheur mar naotied kommentaor leveren as de beste.
En de stichting Stellingwarver Schrieversronte geft ze alledrieje, die eins gien van allen Stellingwarvers binnen, watgraeg een podium en dat ok nog es mit een protte subsidie van de overhied.

Krek as even eerder Nico ter Linden en Karel Deurloo tekeer gongen tegen de NBV, vunnen ok oonze drie domenees: "... hoe as neffens heur veur een goeie vertaeling van de Biebel zorgd wodden kan."
Zoe'n riegel impliceert vanzels dat oonze komplete 'Biebel in et Stellingwarfs' gien goeie vertaeling wezen zol.
En krek as een hiele protte veur heur ok al es daon hebben, vienen disse drie geweldige domenees ('geweldaodige domenees' was beter te plak) daj' mit ien biebelboek (Markus) antonen kunnen dat et vertaelen en uutgeven van zoe'n dik boekwark beter kund hadde.

Gienertied za'k ontkennen dat et hier en daor niet -nog- beter kund hadde mar al disse wiespraoters die een verrekt klein stokkien naopluzen, verliezen uut et oge wat belangrieker is, allemaole kleine stokkies daor gien fesoenlik meens wat mit kan of een 'Biebel in et Stellingwarfs', die hielemaole kompleet in et Stellingwarfs bestaot, ok al zol et hier en daor lichtkaans wat beter kunnen.

"Ja, mar wi'j gaon uut van de brontaelen en jim gongen uut van de NBV," heur ik Jan Koops nog zeggen.
Mar beste Jan, d'r is bi'j jim drienend eins mar iene die as - mit de bi'jheurende dogma's uut zien studietied - de brontaelen een betien naokommen kan. Wi'j hadden in Haarlem wel zoe'n dattig man/vrouw zitten die de brontaelen, en aorig beter as die iene van jim, maans binnen.

En aj'm et dan zo goed weten, gao dan ok es te zette op wark van bi'j glieks oonze Han mit zien ievig gezemel over zien 'heit en mem' en dat hi'j him zo vaeke 'verbaost' is stee van dat et him ni'jdot. Mar ja, dat is krek zoe'niene die de aander wel de hieltied et vingertien wist omreden die driekeer et woortien 'steeds' bruukte. Zo kuwwe dan ok wel an de gang blieven. Mar goed, aj'm doukies de hiele biebel in drok uutgeven hebben, dan za'k mien kompelmenten grif niet onder stoelen of baanken stikken mar jim d'r biesterbaorlik mit overlaeden.

Mar tot die tied vien 'k jim - krek as die incestueuse SsR - mar gewoon twie misselike mannegies en een verwelkt heidebloempien, dat zundags vanof de kaansel et domme volk mar wiesmaekt "Gij zult niet dit en gij zult niet dat," mar de maendags naotied zels aanderen een mes in de rogge stikken! Driemaol: Bah! Bah! Bah!


Piet/er Bult