Nederlanders  in Frankrijk  (2)

Terug naar Sceptics
Home


Uit: Mijn Franse tijd

Nederlanders in Frankrijk... en een LIA (
Lettre d’Intention d’Achat)

Zo af en toe op een druilerige zondagmiddag verdwaal ik nog wel eens op het onvolprezen wereldwijde web.

Met betrekking tot mijn bestaan als Nederlander in Frankrijk en daarmee samenhangende wetenswaardigheden, kom ik met enige regelmaat terecht op www.nederlanders.fr alwaar een soort van forum de hoofdmoot vormt.
Zoals wel op meer fora, b/lijkt ook hier een kleine kliek de dienst uit te maken, met aan het hoofd van de kliek, de eeuwig en altijd dominant aanwezige Mme Theodora B. en de idem M. Wim van T.

Onlangs trof ik op die site de vraag: "Wat is de waarde van een LIA, une lettre d’intention d’achat?"
Onder andere de 'deskundige' juriste, Mme Theodora B. en de -zo mogelijk- nog 'deskundiger' M. Wim van T. gaven in een reactie hun kijk op de zaak. Toch wil ik lezer dezes graag waarschuwen voor die 'deskundigheid'.
Wat Wim van T. ietwat laatdunkend beweert, dat een LIA (Lettre d’Intention d’Achat) slechts "een heel zwak juridisch instrument" is, is m.i. beslist niet waar !

Een normaal goed geschreven LIA (ook onder verschillende andere namen bekend) is wel degelijk een keiharde juridische verbintenis tussen koper en verkoper van een (on)roerend goed ! Zie o.a. op deze verkoop-site, maar ook vele andere Franse sites, waaronder dit Franse financieel juridisch forum.

De sleutel tot de verbintenis staat beschreven in de Artikelen 1113 t/m 1122 van het Franse Burgerlijk Wetboek (Articles 1113 à 1122 du Code civil). De zwakke schakel daarin is m.i. dat er geen termijn wordt gesteld aan de -voorlopige- (onderhandelings)akte.
'Gebruikelijk' (un délai raisonnable) is een rekbaar begrip waar gewoonlijk een dag of tien voor aan wordt gehouden, maar enige maanden kan ook voorkomen. Let dus -altijd- op dat er een geldigheidsdatum in het LIA document komt te staan.
Het is dus zeker geen
"heel zwak juridisch instrument", zoals de 'deskundige' meneer Wim van T. beweert.


© Piet/er Bult