Tuchtraden

Terug naar Sceptics
Home


Tuchtraden


Natuurlijk, meestal gaan de dingen wel goed maar soms toch ook wel eens iets minder goed...

Als je, als eenvoudig burger, de hulp inroept van bijvoorbeeld een advocaat, dan is dat meestal een hele stap, nadat er met een partij iets is misgelopen.
Al dan niet 'pro deo' mag je er vanuit gaan dat de advocaat professioneel zijn werk doet en jij je geen zorgen hoeft te maken over allerlei onbekende procedures in die ingeslagen rechtsweg (lees: doolhof).

Mocht de advocaat evenwel naar jouw mening zich onvoldoende inspannen dan bestaat er gewoonlijk een mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
In eerste instantie richt je de klacht tot de betrokken advocaat.
Als je er samen niet uitkomt kun je naar de klachtencommissie van het betreffende kantoor.
Beide voornoemde klachten worden behandeld door kantoor afhankelijke personen.

Als je er ook met de klachtenfunctionaris van het kantoor van de advocaat niet uitkomt kun je met je klacht naar de Deken van de Orde van Advocaten (OvA) in het arrondissement (regio) waar de advocaat kantoor houdt. De Deken, zelf ook advocaat, onderzoekt de klacht en probeert een oplossing te zoeken, veelal door bemiddeling tussen advocaat en cliŽnt. Als de -niet bindende- uitspraak van de Deken ook niet het gewenste resultaat voor de cliŽnt oplevert kan de cliŽnt de Deken vragen het dossier -na betaling van € 50- door te sturen naar de Raad van Discipline (RvD). De RvD, ook wel genoemd de Tuchtrechter, heeft de mogelijkheid een advocaat eventueel een straf in verschillende gradaties op te leggen.

Zowel de betreffende advocaat als de cliŽnt kunnen in sommige gevallen hoger beroep (appťl) aantekenen bij het Hof van Discipline (HvD). Het HvD kijkt voornamelijk naar de juistheid van de gevolgde procedure en de behandeling door de RvD. Het HvD kan de uitspraak van de RvD bevestigen, vernietigen of anderszins aanpassen. De tuchtraden kennen meestal geen schadevergoeding toe. Tuchtrechtszittingen vinden gewoonlijk plaats in de bestaande rechtbanken en zijn praktisch altijd openbaar, voor publiek en pers toegankelijk.

Veel beroepsgoepen kennen een landelijke Geschillencommissie. Het hangt van het bedrijf of de instantie (advocaten, zorgverleners, etc.) af of zij zijn aangesloten bij een landelijke geschillencommissie. Een geschillencommissie kan een bindende uitspraak doen en kan eventueel ook een schadevergoeding tot maximaal € 25.000 toekennen.
Ten slotte is in een geschil altijd een gang naar de 'gewone (civiele) rechter' een mogelijkheid, waarbij ook een mogelijkheid tot -onbeperkt- claimen van een schadevergoeding kan worden ingediend.

Zowel met het tuchtrecht voor de advocatuur als het tuchtrecht voor de -medische- zorgverlening heb ik persoonlijk slechte ervaringen. In mijn ervaring b/lijken de tuchtraden een stuk minder onafhankelijk dan dat zij willen doen voorkomen. De Deken van de Orde van advocaten die ik tegenkwam was puur een verdediger van zijn schaapjes terwijl hij eigenlijk -meer- als hulp, aan de zijde van de cliŽnt/leek zou moeten staan...


© Piet/er Bult