Aobraham

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Aobraham

Wikipedia: Hij weet waar Abraham de mosterd haalt = hij weet hoe de zaken in elkaar steken. Het is een verbastering van mutsaard (takkenbos, brandhout).
Hij heeft Abraham gezien = hij is vijftig jaar oud geworden.

Deze uitdrukking berust op een verkeerde interpretatie van Johannes 8:56-58 Aobraham, jim vader, zag naor mien komst uut, en doe hi’j die mitmaekte was hi’j bliede." 57 De Joden zeden: "Jow bin nog gien vuuftig en jow zollen Aobraham zien hebben?" 58 "Waorlik, ik verzekere jim," zee Jezus doe, "van veurdat Aobraham d’r was, bin ik d’r."

Van eerdsvader Aobraham tot keuning David telt de lieste veertien generaosies, van David tot de Babylonische ballingschop veertien generaosies, en van de Babylonische ballingschop tot Jezus Christus ok nog es krek veertien generaosies. Van Aobraham zien geboorte in 2038 v.Chr. tot de geboorte van Jezus zitten dan ok 42 generaosies, dat maekt dat een generaosie doe ongeveer 48,5 jaor gul. Mar ja Aobraham wodde alliend al 175 jaor en even eerder in dezelde lijn wodt Metusalem alderdeegst 969 jaor en Metusalem wodde geboren doe Adam ongeveer 687 jaor oold was.

Van Adam wodt trouwens ok wel zegd dat Eva niet zien eerste mar zien twiede vrouw was; de eerste zol (de feminist) Lilit west hebben, een 'naachtspoek' in et oordiel over Edom in Jesaja 34:14, een gevleugeld wezen, een stormdemon, mar alderdeegst ok wel een godinne...

Appat, is zo niet..? In de tied van vlak nao Adam wodden de meensken - kerels temeenste, over vrouwluden lees ie in dit verbaand niet zo vule - al gauw meer as 500 jaor oold. Rond Aobraham zatten ze nog op zoe'n 200 jaor en vandaege-de-dag meu'we de hanen dichte kniepen awwe de tachtig haelen. Aj' now zels nog even deurrekenen dan kuj' krek uutrekenen wanneer 'et aende der tieden' wezen zal. Mar kiek uut, pas op want dan nog gelt neffens 1 Tess 5:2 want jim weten zels mar al te goed dat de dag van de Heer komt krek as een dief in de naacht.
 

Piet/er Bult