Appels en peren

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Appels en peren

In alderhaande biebelse vertellegies wodt d'r hiel vaeke beweerd dat d’r een ‘os en een ezel’ bi’j de voerbak - die as wiegien veur Jezus diende - in de stal in Betlehem stonnen.  Niks van waor, trouwens...

Krek zoks zie’we ok in et verhael van Adam en Eva in et parredies. Eva zol een ‘appel’ plokt hebben en an Adam geven hebben en daor zol et doe veur altied misgaon wezen. Een appel komt liekwels mar twiekeer veur in de hiele Biebel, en wel in Psalm 17:8 "Hude mi’j as de appel van jow oge, verschoel mi’j in et schaad van jow vlarken." en in Spreuken 25:11 "Et juuste woord op de juuste tied is as een goolden appel op een zulveren schaole."

Niks over een appel van Eva. In de ooldste tekst van de Biebel staot op dat plak dan ok niet 'appel' mar 'vrucht'. Deur de jaoren is van die vrucht (veur et gemak?) mar een appel maekt.

D'r bin alderdeegst biebelkenners die een stap veerder gaon en zeggen dat et lichtkaans gien vrucht, gien appel mar alderdeegst seks west het (o.e. William Marrion Branham, 1909 – 1965). De slange waor Eva mit van doen hadde was gien slange zoas wi'j die vandaege-de-dag kennen mar een dierlik wezen dat zoe'n betien tussen een meenske en een dier inston. Een bepaold soorte aep zoas we now kennen zol d'r misschien een protte op lieken kunnen. De duvel zol deur dat meenske-achtige dier Eva verleided hebben. Et risseltaot was de zundeval mar ok dat deur die daod Kan geboren wodde.

Et meenske-achtige dier is eerst doe wodden zoas wi'j de slange now kennen. Abel was wel een zeune van Adam mar Kan was in disse ogen eins een halfbreur van Abel, een duvelskiend; Genesis 3:14 God, de Heer, zee tegen de slange: "Ie bin vervluukt omdaj’ dat daon hebben, et vee zal in ‘t vervolg in een grote boge om je henne lopen, wilde dieren zullen de aandere kaante opkieken; ie zullen op je boek kroepen en ie zullen je hiele leven lang stof eten."

Ik geleuf et, ikke niet...


Piet/er Bult