Ark van Noach

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ark van Noach

Raodsel: hoevule dieren bin d’r now krek mit Noach in de ark mitgaon..?

Genesis 6:19 En van alle dieren moej’ twieje in de ark brengen, om d’r veur te zorgen dat die mit jow in leven blieven. Et moe’n een mannegien en een vrouwgien wezen.
20 Van alle soorten voegels, van alle soorten vee en van alles wat d’r op de eerdbojem ommekropt, zullen d’r twieje naor je toe kommen; die zullen in leven blieven.

Genesis 7:2 Van alle koustere dieren moej’ zeuven mannegies en heur vrouwgies mitnemen, van de poeterige dieren moej’ twieje mitnemen, een mannegien en een vrouwgien en van de voegels weer zeuven mannegies en vrouwgies, om heur bestaon op eerde zeker te stellen.
8 Van de koustere en de poeterige dieren, van de voegels en van alles wat op de eerdbojem ommekropt, 9 kwammen d’r iederkeer twieje bi’j Noach in de ark, een mannegien en een vrouwgien,
15 Van alle wezens waor levensaosem in was, kwammen d’r iederkeer twieje bi’j Noach in de ark: 16 d’r kwammen van alle dieren een mannegien en een vrouwgien, krek zoas God him opdreugen hadde. Doe dee de Heer de deure aachter him dichte.


Raodsel: hoevule daegen het Noach mit zien femilie en zien dieren in de ark zeten..?

D’r wodt vaeke zegd – of docht – dat Noach mar zoe’n vuuftig daegen in de ark deurbrocht het mar dat is een misvatting. Al mit al het et hiele spul meer as een jaor in de ark opsleuten zeten. Zeuven daegen veur et begon te regenen (Gen 7:10) gongen ze de ark in en et regende veertig daegen anien stok deur (Gen 7:17). Et waeter hadde 150 daegen neudig om te kommen en te zakken (Gen 8:3) en daornao op de zeuventiende dag raekte de boot vaaste op de barg Ararat (Gen 8:4). Vierenzeuventig daegen laeter kwam de bargtoppen weer in zicht (Gen 8:5) en nao veertig daegen leut hi’j de eerste raeven uutvliegen (Gen 8:6). Nao een weke leut hi’j een doeve vliegen (Gen 8:8) die weeromme kwam omreden hi’j nog nargens druge zitten gaon kon, en weer een weke laeter nog een doeve (Gen 8:10) waor hi’j een weke op waachtte mar die niet weeromme kwam. Doe waachtte hi’j nog es 29 daegen (Gen 8:13) en weer 57 daegen laeter zee God dat hi’j d’r now wel uut kommen moch (Gen 8:14). Al mit al koj’ dan tot een hiele optelsom van:
7 + 40 + 110 + 74 + 40 + 7 + 7 + 7 + 29 + 57 = 378 daegen. Meer as een jaor mit al die meensken en veural ok mit al die (wilde) dieren in zoe’n botien. En vergeet ok niet hoevule eten, drinken en een groot verscheid an voer Noach an boord toogd het…

Ik geleuf et, ikke niet...


Piet/er Bult