Beste breur

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


In et kader ‘schrief een brief an je jongere ikke

Beste breur,
Oh nee, een brief an je breur mag wel wat intiemer, he'k argens al es lezen. Dat ik begin even opni'j.

Lieve breur van mi'j,
Now schrieven wi'j mekeer niet zo vaeke een brief - eins nooit - mar ik zitte now wat in de bedelte en oons mem het altied tegen mi'j zegd: "Aj' hulpe neudig hebben moej' dat as eerste altied bi'j je breur zuken. Ie bin wat aachterbleven mar hi'j het aorig deurleerd en zal je dan ok altied helpen. Dat het hi'j oons ok beloofd." Vandaor...

Et zit ziezo. Sund ik hier direkteur wodden bin - dat wo'k ommes altied graeg - gaot et d'r hier niet beter op. Niet mit de zaeke wao'we beide altied zo drok mit in de weer binnen en - lichtkaans daordeur - ok niet mit mi'j persoonlik. Haost alle daegen a'k niet naor 't wark hoeve, vuul ik mi'j hiel goed mar a'k de aanderedaegs an 't wark zal dan vuul ik me aovens teveur al beroerd. En ie weten wel, dat as ikke d'r niet binne, de aanderen d'r daor ok mar een pottien van maeken. Dat dan gao 'k mar wel henne mar d'r komt mi'j niks uut de hanen of et brekt me bi'j de vingers of.

Now ha'k altied hope op oonze ni'je veurzitter - die lekkere schoelekammeraod van jow - mar daor heur en zie ik ok gienertied wat positiefs van. Hi'j kan aorig linten- en vlinderknippen mar wat goeie idenen hewwe - geleuf ik - van him niet te verwaachten. En veurig jaor - of was et nog een jaor eerder - hewwe ommes ok al es een kemmissie in 't leven reupen die es bekieken zol awwe niet weer wat leven in de brouwerij kriegen konnen, mar van dat kluppien he'k ok nog niks aanders heurd as om et es te perberen mit wat posters, krek as die van Loesien.

(...)

Groeten van je zussien, Wietske


Piet/er Bult
(De aandere drie kaanties van dit gezemel -op sSr pepier- za'k je mar besperen…)