Brood, wien, beker

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Brood, wien, beker en keerze

Drekt nao de prissentaosie van de 'Biebel in et Stellingwarfs' op Oolde Meie troffen we een protte oolde kunde en we zaggen ok wat ni’je gezichten. Haost alleman wol oons even fielseteren mit dit memoraobele mement. Inkeld drokte iene oons een kedogien in de hanen. Krek as op verjaordaegen en brulloften is ’t vaeks jammer daj’ op zoe’n stuit eins wat te min tied hebben om briedvoerig mit iene te praoten en veural ok om zoe’n kedogien uut te pakken en om dan een posien bi’j de inhoold stille te staon…

Zonder de aanderen tekot te doen vunnen we iene van de gevuligste kedogies een maantien mit inhoold: een brood, een flesse wien, een beker en een keerze.
Et eerste dat opvul was et etiket van de flesse wien mit een praotbelonnegien: ‘Et is daon…’. Een starke tekst, et is daon, dat is et. Mar d’r is meer. Niet alliend die tekst pastte op die dag mar et hiele maantien mit symbolen pastte op die dag.

Neem et brood, want dit is mien lichem. Drink de wien want dit is mien bloed; drink uut disse iene beker, zo dawwe mit mekeer iene binnen. Braan de keerze as et locht van mien opstan-ding en mien leven…

Dat brood koj’ vanzels vule vaeker tegen in de Biebel, o.e. in: niet bij brood alleen zult gij leven. Of et eten geven van een gote mennigte meensken mit vuuf broden en twie vissies.

D’r wodt in de Biebel ok hiel wat wien dronken, o.e.: de beide dochters van Lot die heur vader dronkend voeren en waor Jezus waeter in wien veraanderd op de brulloft in Kanašn.

De beker koj’ ok tegen in o.e.: disse beker an je veurbi’j gaon laoten of disse beker is et ni’je verbond in mien bloed.

De keerze is veural bekend as Paoskekeerze. De grote dikke keerze die vandaege de dag haost in alle karken staot. Et anstikken van die keerze is in de Paosnaacht een hoogtepunt. Disse keerze wodt veural ok bruukt bi’j deup en begraffenis as symbool van een ni’je wereld, een ni’je tied, een ni’j leven. Aandere keersies wodden dan ansteuken deur die in et vuur van de Paoskekeerze te holen.

Niet alliend veur dit maantien mit symbolen mar ok veur alle aandere kedogies wiwwe de gevers nog es hattelik bedaanken. Daank je wel…


© Piet/er Bult