Clerihew

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Clerihew

Veur wie niet twichten wil of kan wi'k et Clerihew-gedicht (wi'j numen et een 'klerejong') es onder de andacht brengen. Et klerejong dat zien naeme ontliend het an de bedaenker Edmund Clerihew Bentley (1875-1956), is een vier-riegelig gedicht dat begint mit de naeme van een persoon diej' es in de zunne zetten
- of op de hakke nemen - willen in de eerste riegel. In de laeste van de vier riegels staot een biezunderhied die op die persoon slat. De vier riegels riemen neffens et petroon: a-a-b-b.


Een veurbield:

     Ype Dijkstra mar Diekstra mag ok
     hadde mit smerige grond gien gelok
     as borgemeister was hi'j op zien best
     vandaor hewwe now et Pikmeer-arrest


nog een veurbield:

     Sietske Bloemhoff as direkteur
     een lekker ding mar ok wat een zeur
     een zels anmeten mar best traktement
     as jongste ok altied al wat verwend


en bi’j slot van zaeke:

     Piet Bult, ja die van Ni'jberkoop
     lat zien penne vaeks de vri'je loop
     we hebben dan vaeks stiekem wille
     mar holen oons domwieselik stille


Maek ok es een klerejong...


Piet/er Bult