De dadde hemel

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


De dadde hemel

Wat hemel past jow et beste...

Domenees holen et vaeks mar et liefste op de locht, et hielal daorboven en ‘nog wat' daor weer boven aj' ze vraogen naor de 'dadde hemel'. Now meuj' eerst een betien in disse eerdse locht ommestappen. Aj' uut de tied raeken gaoj' - of je geest in ieder geval - dwas deur de wolken en et hielal naor 'dat' daor weer boven. De bangemaekeri'je daj' ok in hel of vagevuur kommen kunnen raekt een betien uut de tied en kwam veural tot veer in de middeliewen nog et meerste veur. Bang volk is vaeks gewillig volk.

Die 'dadde hemel' is toch wat een vremd verhael. Aj' aandere geschriften zoas de Edda of de Kabbala d'r bi'j pakken dan zol et ok zomar kunnen dat de aldereerste schepping van God gruwelik mislokt is en dat hi'j et naotied nog es ien- of twiekeer - en misschien nog wel vaeker - perbeerd het.

Ie kun ok in drie hemels daenken as et parredies, de locht en wolken en as dadde 'wat' as daor boven is. Gewoon zuken, veur jezels beprakkeseren en vienen wat as jow et beste past. Niet ongewoon trouwens veur een protte teksten uut de Biebel. Wat veur de iene een zekerhied inhoolt is veur een aander vaeks onzin of as dadde meugeklikhied, daor wat tussenin.

Ik geleuf et, ikke niet...


Piet/er Bult