Diel III erkenning

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Diel III erkenning

In de waandelgangen liekt et d'r op dat erkenning van et Nedersaksisch onder Diel III van et Haandvest veur kleine taelen d'r - gelokkig, neffens mi'j - niet komt. Staotssiktaoris, vrouw Ank Bijleveld dee dan wel slim positief doe een dillegaosie van de Nedersaksische instituten heur de vraoge veurlegd het mar zi'j zit niet meer op dat plak en het d'r now dan ok niks meer mit te maeken.

De Nederlaanse regering het him destieds, in 1997, verplicht om erkennings van streektaelen eerst veur te leggen an bi'jglieks de Taelunie. Mit as grootste argement dat aandere taelen as et Nederlaans et Nederlaans zels as heufdtael in oons laand alliend mar ofbrokkelt, is de Taelunie dan ok falikaant tegen erkenning van streektaelen. De Taelunie is d'r veur om et Nederlaans in ere te holen en de ienhied van et Nederlaans te beweren. Oonze regering zicht et vanzels ok al lange ankommen dat Zeelaand en Limburg ok vot weer an de belle trekken zullen.

D'r blieken deur de Nedersaksische blispoters trouwens ok hielemaole gien of gien genoeg taelkundige argementen andreugen te wezen bi'j de veurdracht om et Nedersaksisch in Nederlaand onder Diel III te erkennen. Hier en daor wo'n d'r vanzels wel meer deskundigen vraogd. Zo is dr. Hans Bennis, direkteur van et Meertens Instituut bi'jglieks ok slim tegen erkenning. Persoonlik he'k hier en daor ok mien best daon om de weens van Bloemhoff c.s. tegen te holen. Al mit al staot et d'r in mien ogen dan ok goed veur: et Nedersaksisch (waor et Stellingwarfs ok toe heurt) zal die erkenning onder Diel III ditkeer dan ok weer mooi mislopen. Ik vien dat hatstikke goed ni'js en kan dan ok haost niet waachten op die officiŽle bosschop uut Den Haag...


© Piet/er Bult