Een onmeugelike woord

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
HomeEen onmeugelike woord

D’r bestaon een protte zonuumde unieke liesies. Liesies van bi’jglieks et langste woord, et mooiste woord, et domste woord, en gao zo mar deur. Mar d’r bestaot mar ién, warkelik uniek woord dat trouwens eins gien kompleet woord is, lichtkaans niet iens bestaot, of misschien toch ok wel: JHWH (Hebr: jod-hee-vav-hee). Een woord, een riegel letters die et onmeugelike woord veurstellen in et biebelse Hebreeuws veur de Godsnaeme. Een wat mistiek woord ok, een nomen sacrum wao’we eins niet iens van weten hoe et uutspreuken wodden moet, en dat eins ok gienertied hadde-op zegd wodt - now ja, iens in ‘t jaor dan misschien - mar toch ok al ettelike ieuwen overleverd is en in haost alle taelen bekend is. Op et gebruuk van dit woord staot alderdeegst de doodstraf deur stieniging. Mit recht dan ok: een onmeugelik woord.

Ok etymologisch een onmeugelik woord omreden dit woord ienvooldigweg gien herkomst het. Et beston al veurdat d’r wat (aanders) beston, ja, alderdeegst veurdat d’r tied en ruumte was veur wat om te bestaon. Alliend et woord beston, maar eins ok weer niet. En toch het dit onmeugelike woord hiel wat betekenissen, o.e. 'wezen' en in verbanen 'hi’j is', 'hi’j zal wezen', 'vormen' en 'veroorzaeken'. Om et onmeugelike woord toch bruken te kunnen wodden woorden bedocht die naor et onmeugelike woord verwezen, zoas: Adonai, Elohiem, Hasjem, Eljon, Allah, God en gao zo mar deur.

Om et onmeugelik uut te spreken woord van mar vier medeklinkers toch uutspreken te kunnen bin d’r uutspraoketekens zoas klinker- en veurdrachtstekens an toevoegd. En dan nog wodde et woord niet uutspreuken, mar zoe’n betien ‘uutzongen’. Over gien aander woord is zovule zegd en schreven as over dit onmeugelike woord.


© Piet/er Bult