Et riebewies

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Riebewies

D'r ston kotleden een stokkien in de kraante dat d'r een groot verschil van de pries van een riebewies is tussen gemienten. In Eindhoven kost zoe'n ding 30 en in Amsterdam wel 49 euro. De verlenging van mien riebewies in Stellingwarf Oostaende kostte mi'j kotleden meer as 400 euro! Dat zat zo...

Et was in de jaoren rond 1970 da'k alle meugelike riebewiezen haeld hebbe. Eerst veur de luukse auto: 9 lessen van 12 gulden en de anvraoge veur et eksamen was 45 gulden. Al mit al wa'k doe veur zoe'n 150 gulden klaor. Permissie om mit een karregien aachter de auto rieden te meugen kreej' d'r doe vot-daolik en veur niks op toe. In dezelde tied da'k veur de luukse auto doende was ha'k een oefenvergun-ning van 25 gulden om mit een moterfiets deur de gemiente henne krossen te meugen. Een peer weken nao et eksamen veur de auto moch ik op veur et moterriebewies: 1 les van 10 gulden krek veur et of-rieden, de anvraoge van 45 en veur minder as 100 gulden was disse Kees klaor. Veur de vrachtauto he'k doe drekt ok mar 5 lessen van 17,50 gulden neumen en een anvraoge veur et eksamen daon van 50 gulden. Veur zoe'n 150 gulden was dat doe ok regeld. Et besturen van een bus mit zoe'n 40 man volk aachterin zat hier gratis en ommenocht bi'j. Hier en daor nog een foto en zo... wa'k al mit al veur zoe'n 500 gulden en 25 uren tied koopman mit alle meugelike riebewiezen in de buse. Die 500 gulden is now roegweg zeg mar zoe'n 250 euro wodden. Veur die 250 euro kriej' et now niet iens meer klaor om een riebewies te verlengen. Luuster...

Een peer maond leden kree'k van de gemiente bericht dat mien roze briefien haost verlopen zol. Ik mos eerst naor et gemientehuus veur een 'Eigen verklaoring' van 19,50 euro. Dat ondudelike briefien mos ik half invullen en aandere helte invullen laoten deur een dokter. Een halve dag onderwegens en op Et Vene 83 euro lichter. Die vrouwelike arbo-dokter mit heur slim lege v-hals in heur bloesien had-de twie tikken van mien hatte niet heurd en daor was ze niet hielendal gerust op. Ik zegge nog: vien ie 't gek mit zoe'n v-hals veur mien neuze! Ze hadde ok een spoortien bloed in mien flessien mit pis vun-nen, zee ze. Mar ik weet et niet, ik weet et niet. Ze hadde zels ok een pleister op 'e vinger. D'r was rie-kaans dat de Rieksdienst veur et wegverkeer mi'j nog es oproepen zol, zee ze, dat ik kon heur bedaenk-sels eins mar beter even an de huusdokter weten laoten.

Aanderedaegs bin 'k dan ok naor de huusdokter toogd en die vun de beide perblemen eins gien praot weerd mar stuurde mi'j veur de wissighied (indekken?) toch mar even deur naor et ziekenhuus veur een hatfilmpien en dat labberetorium mos ok mar even naor een flessien mit wat pisspul van mi'j kie-ken. Mi'j best vanzels. Mien hatte bleek niks mis mit te wezen, hadde de man al vlot zien en de pisse-ri'je was ok goed in odder, gien suker, gien alkehol, gien verhoogde chloreste... cholresterlol of zoks, now ja, en al et aandere was ok hatstikke best. Et hatfilmpien kostte 195,64 en et onderzuuk van et lab-beredinges 60,00 euro. Hoe vienen ze et zo uut! Dat extra onderzuuk kostte mi'j dan ok krek mien no-claim van 255 euro op de ziekefoonspremie van dat jaor.

Et fotogien da'k nog over hadde en dat een schoft leden nog wel op mien ni'je paspoort moch, kon now niet bruukt wodden veur et ni'je riebewies, dat ik mos ok mar even een ni'je foto maeken laoten, al-weer 10 euro. Et anvraogen zels van et ni'je riebewies was ok nog es 29,40 mar... et bromfietsriebe-wies zat daor dan wel ommenocht bi'j. Ankem donderdag ligt et ni'je riebewies hier veur je klaor, zee de baentiesman. Now dat komt dan mooi uut want de vri'jdag daorop is mien oolde niet meer geldig. Al mit al was et verlengen van dit riebewies aorig duurder as et haelen van alle riebewiezen bi'jenneer een jaormennig leden en et kostte haost liekevule tied! 35 Jaor leden al mit al nog gien 250 euro en now dan veur alliend et verlengen meer as 400..! En dan he'k mien tied die et kost het niet iens mitrekend, krek as de benzineboel en zo. Rere boel tegenwoordig...


Piet/er Bult