Genesis 3:15

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Genesis 3:15

Aj' as klein joongien of maegien mit je oolden naor de karke gongen dan kan et goed wezen dat iene van de 'vremde dingen' die je lange tied bi'jbleven de volgende tekst is uut Genesis 3:15
de NBG: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
de NBV: Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.
Stellingwarfs: Tussen jow en de vrouw za'k gekilster kommen laoten, tussen jow naogeslacht en heurend, zi'j verbriezelen je kop, ie bieten heur in de hiele.

Veural dat sprekende plaetien dat de kop van de slange verbriezeld wodden zal en dat die jow dan in de hakke bieten zal, is zoe'n bield dat je hiel lange bi'jblieven kan. Mar now staot in de ni'jste NBV vertaeling dat 'zij verbrijzelen je kop' wiels in de NBG staot 'dit zal u de kop vermorzelen'; een meervoold (zij) tegenover een enkelvooldig (dit).

Veur wie et nog niet deur het: et gaot hier over Adam, Eva en de slange in et parredies (parredies ok wel: et poepenhemeltien, of tuun/hof van Eden). Awwe zoksoorte verschillende teksten tegenkommen dan moe'we vanzels toch even veerder kieken as oonze neuzen lange binnen, wat meer boeken deurvrotten en vienen dan uut dat God poer lelk is op de slange (saotan) en zegt dan tegen de slange dat d'r iene (enkelvoold) kommen zal die him (slange, saotan) de kop vermorzelen zal. Een veurtiermeri'je (profetie): Jezus zal saotan overwinnen. Dat de slange him in de hiele bieten zal is een metafoor veur de spiekers deur de voeten van Jezus an et kruus.

Zo bekeken zoj' dan ok zeggen dat et 'zij verbrijzelen' in et meervoold toch eins in et enkelvooldig 'dit zal u' zoas in de NBG-51 west hebben moeten zol. Et is mar goed wi'j oons daor niet al te drok over maeken hoeven omreden wi'j de Biebel uut et Nederlaans weg vertaelen (NBV) en niet uut de oolde taelen. Mar we vraogen oons vanzels wel es of waoromme as d'r zo now en dan zoe'n groot verschil in die teksten zit waor zoe'n protte meensken an warkt hebben die d'r ok nog es hiel lange veur deurleerd hebben...

Ik geleuf et, ikke niet...

Piet/er Bult