Getugen en verklaorings

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Getugen en verklaorings

Markus 14:55 De hogepriesters en et hiele Sanhedrin perbeerden van iene een getugen-verklaoring tegen Jezus los te kriegen...

Een vermogensverklaoring (mit tussen-s) is een verklaoring over et vermogen, et bezit.
Een stemverklaoring (gien meervoold: stemmen) is een verklaoring over et uutbrengen van een stem.

Wat zol dan een 'getugenverklaoring' (meervoold van: getuge) wezen..? Een verklaoring over getugen (a) of een verklaoring die as wat zegt over die getugen (b)..? Oons prachtige Stelling-warfse Woordeboek kent gien 'getugeverklaoring' mar wel 'getugenverklaoring'. Neffens oons Woordeboek is een getugenverklaoring: getuigenverklaring (Van Dale: verklaring die een getuige aflegt over een persoon of zaak.) Hier wodt (sund kot weer) een tussen-n bruukt, niet speciaol om et meervoold van een getuge an te geven. Hmmm, dat is toch wat aanders as wat hierveur an de odder was, want wi'j hebben in oons Stellingwarfs niks te maeken mit die tussen-n, die bruken wi'j niet. Hier gaot et dan ok dudelik om et meervoold van getuge, getugen. De getugenverklaoring geft dan ok een verklaoring 'van' et eerste pat van et woord en die aanderen weren een verklaoring 'over' et eerste pat van et woord. Toch mar es even een ure mit in de hangmatte… … … … …

Een woordverklaoring is een verklaoring van een woord, et gaot over een woord. Een doktersverklaoring is een verklaoring van een dokter, gaot niet 'over' de dokter mar komt van de dokter. Een warkgeversverklaoring is een verklaoring van de warkgever, gaot niet 'over' de warkgever. Now, dit liekt d'r dan ok al meer op: een getugenverklaoring is een verklaoring van getugen en niet een verklaoring over die getugen. Dan is de volgende vraoge vanzels: waoromme in oons prachtige Woordeboek et meervoold 'getugen' bruken in dit woord in et inkeldvoold, 'verklaoring'..? Waoromme niet 'getugeverklaoring' as iene verklaoring van iene getuge en 'getugenverklaorings' as et om meerder verklaorings van meer as iene getuge gaot..? Dan hewwe ok nog de meugelijkhied dat iene getuge meer as iene verklaoring oflegd, 'getugeverklaorings' en we hebben de meugelikhied dat meerdere getugen precies dezelde verklaoring ofleggen (daenk bi'jglieks an de ied). In dat geval hewwe eerst een echte 'getugenverklaoring'..!
Is tael now zo muuilik of maeken we et (wel es) muuiliker as et is..?

Biebelvertaelen, beginne d’r dan ok mar niet an…


Piet/er Bult