God wodt ok oolder

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
HomeGod wodt ok oolder

Et geheugen van God wodt d'r bliekber niet beter op. Uut Numeri 10:9 "Aj’m in je eigen laand deur vi’janen anvalen wodden en de stried angaon, blaos dan een alaarmteken om de Heer, jim God, an jim te heugen; dan zuj’ van je vi’janen verlost wodden. 10 Aj’m feestvieren, op de vaaste feesten en bi’j ni’jemaone, en braandoffers en vredesoffers brengen, moet d’r ok op de trompetten blaosd wodden om jim in heugenschop te brengen bi’j jim God. Ik bin de Heer, jim God."

Et volk mos alderdeegst twie trompetten maeken om daor zo now en dan op te blaozen om God d'r an te heugen dat zien alderliefste volk op disse eerde him neudig hadde.

Ik geleuf et, ikke niet...

en


Een priester moet ok wel wat een knappe kerel wezen

Leviticus 21:17-23 "Zegge tegen Aäron: “As iene van je naokommelingen een gebrek het, mag hi’j niet antreden om eteri'je an te bieden an zien God. Dat gelt veur alle kommende generaosies. 18 Gieniene mit wat veur gebrek dan ok mag as priester antreden: gieniene die bliend is of lam, gieniene mit een mismaekt gezichte of butengewoon ontwikkelde ledemaoten, 19 gieniene die zien ledemaoten nao een botbreuke vergruuid binnen, 20 gieniene mit een bochel of een dwargachtig pestuur, gieniene mit steer, gieniene mit zwölderi’je of uutslag, gieniene mit kepotte zaodballen.
21 Gien inkelde naokommeling van de priester Aäron die een gebrek het, mag antreden om de offergaoven an de Heer an te bieden. Omreden hi’j een gebrek het mag hi’j niet antreden om eteri'je an zien God an te bieden. 22 Hi’j mag wel van de eteri'je van zien God eten, liekegoed van de heilige as van de alderheiligste offergaoven. 23 Mar omreden hi’j een gebrek het, mag hi’j de ruumte waor et veurhangsel hangt niet inlopen en niet bi’j et alter dienst doen, aanders zol hi’j mien heilige plakken ontwijden

Mar wat, as een priester now gaondeweg zien ambt zoe'n soorte van gebrek krigt..?

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult