Haost onmeugelik

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Haost onmeugelik

Tja, en dan bi'j' op een aovend laete nog krek even zo lekker doende mit een stok tekst nao an 't kieken en dan kriej' dit weer...

De veurige negen keer 'eerst mar zo staonlaoten', dan zie'we laeter wel es. Mar ja, et wodt now ok tied om die laeste oneffenheden glad te strieken. De peraobel in Mat 13:40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld... wodt ongeveer zoks as: Zoas et ontuug bi'j mekeer bunnen en in et vuur verbraand wodt, zo zal et gaon bi'j et daonmaeken van disse wereld...

Et laeste pat van zoe'n zinnegien is toch haost niet fesoenlik te vertaelen? Wat staot d'r now eins krek: "De voltooiing van deze wereld". Hoe zo, de wereld was toch in een dag of zesse al klaor? Now goed dan, zeuven dagen. Wat moet d'r now nog meer 'voltooid' wodden. Et liekt op 't heden eerder dawwe de wereld an et ofbreken binnen, mar nee, de voltooiing moet nog kommen. Wi'j weten vanzels ok wel dat een keunstemaeker een schilderi'je vaeks ok mar moeilik 'voltooien' kan. Meerstal wodt hi'j dreven deur gebrek an centen om d'r toch mar een aende an te maeken en et al of niet 'voltooide' schilderi'je te verkopen veur brood. Is dit peraobel van de keunstemaeker mit zien schilderi'je te vergelieken mit de 'voltooiing van de wereld'? Voltooien is dat daonmaeken? Zol misschien wel kunnen mar et 'daonmaeken van disse wereld', zol d'r iene Stellingwarver begriepen wat daor dan staot?

Lao'we es wat Nederlaanse alternatieven veur dat 'voltooien' zuken: afbouwen, afbreken, afhandelen, afkappen, afmaken, afronden, afsluiten, afwerken, afzien van, afzoenen, beŽindigen, besluiten, bijleggen, een eind maken, einden, eindigen, gereedmaken, klaarkomen, opheffen, ophouden, perfectioneren, sluiten, stoppen, stopzetten, termineren, uitmaken, uitscheiden, volbrengen, voleinden, voleindigen, volmaken, volbrengen, voltrekken, volvoeren.

Tja, allemaole prachtig mooie woorden mar d'r zit niet iene tussen die et haelt bi'j dat 'voltooien'. Dan mar staonlaoten? Fesoenlik omschrieven kan eins ok niet iens. En dan nog es wat: et gaot eins hielemaole niet om et 'voltooien' van disse wereld mar om een ni'j begin alderdeegst! Ja, maek et hielemaole mar ingewikkeld. In et begin van de Biebel (Genesis) wodde de wereld in een dag of zesse, zeuven maekt. Now, haost an et aende van dat dikke boek bliekt opiens dat disse wereld nog even 'voltooid' wodden moet. Alles wat in wat tael dan ok zegd wodt kuj' ok in et Stellingwarfs zeggen, is oons altied veurholen. Mar we lopen now toch wel tegen greenzen an, zo liekt et. Lao'we d'r nog mar een ure mit in de hangmatte liggen, mar we moe'n et now toch wel haost es weten!


© Piet/er Bult