Iene, twieje of toch drieje

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Iene, twieje of toch drieje

Et eigenmaekte Stellingwarfse tael-analyse-pergramma stroffelde in Genesis nog es weer over de tekst in 18:2 en 18:22.

In de Nederlaanse NBV staot bi'j Genesis 18:2 "Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep…”
dan een verhaeltien en even laeter in Genesis 18:22 "Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan."

Vaalt et jow ok op dat d'r eerst drie manluden staon en dat d'r naotied twieje bi’j Aobraham votgaon..?
De Naardense Biebel het et krek as de Grunninger oplost deur "De mannen wenden zich af van daar en gaan op Sodom aan…" te schrieven.

Wi’j hebben daor eerst es een ure mit in de hangmatte legen, disse en gene es vraogd en vunnen bi’j slot van zaeke et bescheid in de oolde Statevertaeling:
in Genesis 18:2 mag dan wel staon dat et drie manluden binnen, mar dat moe'we eins zien as twie man, twie engels alderdeegst, en in zien eigen gedaachten zicht Abraham daor nog een dadde - de Heer - bi'j staon. Hi'j telt dan ok drieje wiels d'r eins mar twieje zichtber binnen.
En vandaor dat d'r naotied in Genesis 28:22 mar twie manluden vot hoeven te lopen...

Biebelvertaelen, beginne d'r mar niet an..!


Piet/er Bult