Ja, ik wil

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ja, ik wil...

Willen (ik wil, hi'j wol, wi’j hebben wild).

willen = willen, verlangen, wensen, bereid zijn, mogelijk zijn, lukken, zich gunstig ontwikkelen, kunnen, zullen, op het punt staan, dreigen, zich ontwikkelen, geneigd zijn te doen.

d'r an willen                   = het willen geloven
d'r op verzien hebben    = zinnen zetten op, willen hebben
d'r slei naor wezen         = het willen hebben
d'r van weten willen       = mee te maken willen hebben
d'r weet van hebben      =  er mee bekend zijn

Et Nederlaans komt al niet vule veerder: begeren, believen, beogen, beweren, hopen, hunkeren, in de zin hebben, kunnen, lukken, moeten, mogelijk zijn, smachten, snakken, uitzien, van plan zijn, verlangen, voorhebben, wensen, verlangen, verwachten.

Gewoonlijk is et warkwoord 'willen' synoniem veur alderhaande vorms 'wat hebben willen' of zoks as 'wat veurmekeer kriegen willen'. Et vertaelmesienegien het d'r dan ok gien muuite mit om een zinnegien as: Jan zou graag een nieuwe fiets willen hebben, omme te zetten naor: Jan zol graeg een ni'je fiets hebben willen. Et wodt vanzels aanders as d'r kondisies an dat 'willen' steld wodden of as die uut de kontekst blieken.
Stel je et zinnegien: Een moeder wil voor haar kind sterven, die ommezet wodt in: Een moeke wil veur heur kiend wegraeken. Lao'we in dit veurbeeldzinnegien mar gien aksenttekens op 'voor' en 'veur' zetten want dan raeken we nog veerder van huus as wao'we henne willen. D'r zullen niet zovule moekes te vienen wezen die vr (eerder as) heur kiend wegraeken willen. Mar et wodt aanders as een kiend anvalen wodt deur iene die kwaod in 't zin het en et kiend wat verschikkeliks andoen wil. In de diere- en meenskewereld wil een moeke (eerder as een vader!) dan wel veur heur kiend starven. Ok een vorm van willen, mar wel iene waoj' even een ure langer mit in de hangmatte liggen moeten as mit et hebben willen van een ni'je fiets.

Biebelvertaelen... beginne d'r niet an..!

Piet/er Bult