Judassen

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Judassen

Judas komt et vaekste veur in de boeken 1 en 2 Makkebenen. Et gaot dan over Judas MakkabeŁs.
D'r is ok een Judas (de zeune van) Iskariot in et Ni'je Testement.
In Jehannes 14 wodt nog een Judas nuumd (gien Iskariot) en in Handeling 15 hewwe nog iene.

Uut 1 Makkebenen
3:18 Judas antwoordde hun: Maar een kleine groep kan gemakkelijk een grote groep overmeesteren. Voor de hemel maakt het geen verschil of de redding door veel of door weinig mensen wordt gebracht. 
3:58 Judas zei: Bereid je voor en vat moed! Zorg ervoor dat je morgenochtend gereed bent om de strijd aan te gaan met de vijand die zich verzameld heeft en ons en onze tempel wil vernietigen. 
4:8 Judas zei tegen zijn mannen: Laat je niet ontmoedigen door hun overmacht en wees niet bang als zij oprukken. 
4:30 Judas zag hoe sterk hun leger was en bad: Geprezen bent u, redder van IsraŽl, die de vijand hebt verpletterd door uw dienaar David en die het leger van de Filistijnen in handen hebt gegeven van Jonatan, de zoon van Saul, en zijn wapendrager.
4:36 Judas en zijn broers zeiden: Onze vijanden zijn verslagen. Laten we het heiligdom reinigen en het opnieuw inwijden.
5:17 Judas zei tegen zijn broer Simon: Neem zo veel mannen mee als je nodig hebt en bevrijd je broeders in Galilea. Ik zal met onze broer Jonatan naar Gilead gaan.
5:42 Bij de wadi aangekomen stelde Judas soldaat-schrijvers aan de oever op en gaf hun dit bevel: Zorg ervoor dat niemand in het kamp achterblijft en dat iedereen zich in de strijd werpt.
5:48 Judas zond boden naar hen toe met een vreedzame boodschap: Laat ons door jullie gebied trekken om naar ons land te gaan. Niemand zal jullie kwaad doen, we willen alleen te voet door de stad trekken. Maar ze openden de poorten niet. 
7:40 Judas sloeg met drieduizend man zijn kamp op in Adasa, en hij bad: 
9:10 Judas antwoordde: Dat nooit! We slaan zeker niet voor hen op de vlucht. Als onze tijd gekomen is, moeten we moedig voor onze broeders sterven, in plaats van onszelf een slechte naam te bezorgen.

Ik geleuf et, ikke niet...

© Piet/er Bult