Knechten

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Knechten

De smid, vroeger bi'j oons op et dörp, kreeg et hoe langer hoe drokker in 't wark. Et wodde dan ok tied veur een eerste knecht. Et wodde een jongkerel van tegen de twintig jaor mit een peer hanen krek as de smid zels. Et voldee heur alle beidend hiel goed. De knecht was gaondeweg al een peer jaor in dienst doe hi'j een ogien kreeg veur een maegien van een peer huzen veerder in de straote. De smid zorgde d'r zels veur dat de beide koppeld wodden want dan was hi'j d'r aorig wisse van dat de beste knecht nog een hiele poos bi'j him in dienst blieven zol.

Hoe zol zoks vroeger in biebelse tieden gaon en kommen wezen vreu'k mi'j of. Et bescheid kwa'k tegen in Exodus 21:

1 "Hool heur disse regels ok veur:
2 Aj’ een Hebreeuwse knecht kopen, moet hi’j je zes jaor lange dienen; in et zeuvende jaor mag hi’j as vri’j man votgaon, zonder dat hi'j wat hoeft te betaelen.
3 As hi’j alliend kommen is, moet hi’j ok alliend votgaon; was hi’j trouwd, dan mag zien vrouw mit him mitgaon.
4 As zien meester him een vrouw geven het en zi’j het him zeunen of dochters geven, blieven de vrouw en heur kiender eigendom van de meester en moet de knecht alliend votgaon.
5 Mar moch hi’j te kennen geven dat hi’j zo an zien meester en an zien vrouw en kiender hecht is dat hi’j niet as vri’j man votgaon wil,
6 dan moet zien meester him naor et heiligdom toe brengen, him tegen de deure of de deurpost zetten, en mit een prieme een gattien in zien oor maeken. Hi’j blift dan veurgoed zien knecht.”

Kiek, dat weren nog es tieden.

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult