Kritiek van Otto

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Kritiek van Otto de V.

Gieniene hoeft om mi'j een dudelike keuze in veur of tegen oons of de sSr te maeken, laot dat dudelik wezen. Otto was ok zoe'n man van niet veur of tegen de iene of de aander mar per geval een boom opzetten mit argementen van veurs en tegens. Wi'j hebben de laeste peer jaor in wel ‘tig’ aemelties over en weer een protte bepraot en beschreven. Nao zien inzunnen stok in de LC he'k een protte van die aemelties nog es weer deurlezen en dan kan 'k et haost niet aanders zien dan dat Otto eins wat een opruier is. Et vaeke slim mit oons iens wezen in oonze kritiek op de sSr en now dan publiekelik zoe'n mal stok in de LC vuult dan ok as verraod. Nog slimmer eins, as onverwaachs een mes in de rogge kriegen.

Ik weet niet wat et is mar ik mag graeg es een inzunnen stokkien schrieven. Al hielemaole as d'r anleidinge toe is vanwegens een - in mien ogen - misstaand in alles wat mit mien geliefde Stellingwarfs vandoen het. Kritiek hebben, is betrokkenhied tonen, wi'k mar zeggen. Dan griep ik mien toetsebod bi'j de kladden en maek - vaeks mit een knipoge mar toch ok mit een o zo serieuze ondertoon - een inzunnen stokkien. Boom-pers, die van de meerste regionaole kraanten hiere in de Stellingwarven moet niet zovule van [ mien? ] inzunnen stokkies hebben en die staon dan ok niet zo vaeke in heur kraanteboel. De laeste die ik heur toestuurd hebbe die hebben ze niet plaetst mar d'r in een eigen redaktioneel stokkien wel op een negatieve wieze uut siteerd. Ik viene dat zoks niet kan mar zi'j dochten d'r daor aanders over. De Liwwadder Kraante (LC) het sund mien heugenschop wel aorighied an inzunnen stokken. As et dan ok nog over die 'vermaldijde' Stellingwarvers gaot dan kriej' vaeks alle ruumte. Ikke - mar ok aanderen hier weg -  hebbe daor vaeks gien klaegen over of et moet al wezen dat ze oonze Stellingwarfse uutspraoken wel es wat verhaspelen of oons alderdeegst Fries praoten laoten.

As d'r dan in de LC van 25 september een kollum staot waor in anhaeld wodt dat de wereldwiede taeltellers van Ethnologue in heur ni'jste uutgifte o.e. et Stellingwarfs in 2010 veur et eerst tot een 'echte tael' rekenen, en dat - in een kollum van Berthold van Maris, in Onze Taal - tussen de riegels deur toeschrift an heur definitie dat een tael een tael is as d'r een Biebel in die tael is, kon ik et niet laoten om daor even op in te haoken mit de stelling in een stiekelig inzunnen stokkien in de LC dat de 'Biebel in et Stellingwarfs' dan ok van een hogere odder is as bi'jglieks et 'Stellingwarfs Woordeboek', mit et ofslutende zinnegien: Maar goed, ook dat heeft de Stellingwarver Schrieversronte nooit begrepen. Ik vun dat wel een aorige en ok wel wat een provoserende stelling. Mar et venien zat in de stat daenk', want...

In de LC van 7 oktober krigt neerlandikus Otto de V. van diezelde kraante alle ruumte om daor op te reageren, en dat was niet misselik. Waor hael ik de brutaliteit weg om dat te vienen want ja, et is op zien minst een gotspe! Et Woordeboek is vule dikker en is baseerd op enquêtes en d'r is wel zestien jaor an warkt! Hoewel de Biebel "... dat valt de heren na te geven, best leesbaar is...", is et in de ogen van Otto gien vergeliek.
As et inzunnen stok niet veerder as tot hiere gaon was dan ha'k d'r best omme lachen en mit leven kund en zo'k et een aorig weerwoord op mien stelling vunnen hebben. Jammergenoeg hul et hier niet op...

In et stok wrift de neerlandicus mi'j woorden an die ik niet bruukt hebbe: "Dat Bult de definitie van taal uit Van Dale meent te moeten halen pleit ook al niet voor zijn deskundigheid." Ik hadde de Van Dale niet op disse meniere anhaeld en veural et tussenwarpsel 'ook al' snidt mi'j diepe deur de ziel. Vervolgens mient Otto mit grote stelligte te weten da’k et stok van Berthold van Maris in et blad Onze Taal vast niet lezen hebbe, wat vanzels grote onzin is want juust dat stok en et nog es weer anhaelen in een kollum van Fedde Dijkstra in de LC was veur mi'j de anleidinge van mien stelling. Et stokkien uut Onze Taal he'k Otto naotied as PDF - volslegen overbodig - ten bewieze toch mar even toestuurd...

Mit nog wat onsaemenhangend geleuter gaot de strenge schoelemeester veerder mit: "Overigens moet Piet Bult ook maar eens ophouden met zijn geweeklaag over de vermeende 'discriminatie' van zijn Biebel tijdens de sutelaktie. Ook het Stellingwarfs Woordeboek gaat niet mee in de 'kro-jen'. (...) Piet Bult, een cultuurtaal zoals het Stellingwerfs, is gediend van gebruikers die zich goed hebben laten informeren en het goede onderscheid weten te maken en zich vooral niet van een 'hogere orde' beschouwen."

Now het disse Piet Bult sowieso al een gruwelike hekel an dat 'moeten' en is trouwens van miening dat die diskriminaosie deur de sSr wel degelik bestaot. Dat dikke woordeboeken en biebels mar onhaandig en zwaor binnen in de krojen, begriep ik vanzels ok wel. Mar de Woordeboeken staon bi'jglieks wel op de bestelliesten van de sutelaktie; de Biebel niet. Ok alle eerdere uutgiftes van mi’j/oons bin gienertied deur de Schrieversronte mitneumen in heur permosie. Tja, en a'k et now warkelik zo zwat/wit miend hadde, mar iene die me een betien kent geleuft toch grif niet da'k naost mien schoenen lopen zol omreden ik oons warkstok boven wat veur aander warkstok dan ok, plaetsen zol. En dan hewwe et altied nog over et perdukt 'et' en niet over et persoonlike 'zich' want dat is al hielemaole niet an de odder of is op zien minst een aandere diskussie.


© Piet/er Bult