Kulturele interpretaosie

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Kulturele interpretaosie

Inkulturaosie

De onmacht van et Woord?
De onmacht van et woord?
Of de onmacht van de meenske?

Geef ons heden ons dagelijks brood

Al nao de eerste nog roege vertaeling he'k wel es oppeneerd om ét gebed, et 'Oonze Vader' in woorden van vandaege-de-dag in et Stellingwarfs over te schrieven.

Mar in 'et Westen', en dat gelt ok de hieltied meer in Nederlaand en oonze prachtige Stellingwarven: we kun zels niet meer vri’j interpreteren...

Alles moet vandaege-de-dag tot op de letter precies be- en omschreven wodden. Aj' es wat naor aandere taelen ommekieken dan koj' d'r al vlogge aachter dat bi'jglieks in et Letien, et Russisch mar nog vule meer in de verschillende Chinese taelen de interpretaosie van vule groter belang is as et letterlike woord. Et bin vaeks hiele puzels (rebussen) waoj' zels vanuut de kontekst een slinger an geven moeten, mit wat d'r dan krek bedoeld wodt. Wi'j weten dat eins ok (nog) wel mar we willen daor toch niet meer an.

Alles moet bi'j oons tot op de letter percies benuumd en beschreven wodden. As de weerman zegt "... mit hier en daor een bujgien waeter" dan wiwwe eins tot op de drie meter nauwkeurig weten as d'r bi'j oons op 'e tuun now wel of gien regen vaalt. Hoevule verschillende naemen hewwe onderdehaand wel niet veur nattighied dat van boven komt. En as d'r in Utrecht een riegel auto's in de file staot dan wiwwe hiel secuur weten hoe lange as die file is en wat percies de meugelikheden binnen om daor omhenne te kunnen. Stikt et warkelik zo nauw?

Kreeg Jozef now een ‘veelkleurig hemd’ of was et toch een ‘keuningsmaantel’..? En hewwe dan in disse tied en in de Stellingwarven etzelde bield veur ogen as dat in de tied van Jozef of in de tied dat de Biebel schreven is, d’r mit bedoeld wodde..?

Biebelvertaelen, bliede dawwe d’r klaor mit binnen...


© Piet/er Bult