Ljippenet

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Ljippenet

Et wodt in de meertmaond te drok op et laand, wodt d'r zegd. Hiel vroeger moch ie et hiele jaor deur wel kivietseierzuken mar vandaege-de-dag mag, of beter zegd, moet et allemaole in iene maond gebeuren. Deur de drokte stellen de gezaemelike plaetselik voegelwaachten now veur om boeren te verplichten om stoplochten bi'j et hekke op de dam te zetten. Bi'j meer as vuuf eierzukers op iene bunder greide of bouw moet dat locht dan vot op rood springen. D'r is ok een regel in de maek die eerst wil daj' sms-en veurdaj' et laand intrekken. Bi'j vier sms-sies (iene veur 't breken) springt dat locht dan ok op rood.

Zoe'n sms-mesiene moej' naost een eierzukerskaorte as eierzuker toch al bi'j je hebben aanders maj' ze niet iens oppakken en onder de pette stoppen. In 't geheim mag zoks weer wel want dan moej' ze now krek onder de pette holen. Jan Klaos en Ketrijn vienen et mar niks en daenken d'r stark over om ankem jaor een zonuumd ‘ljippenet’ over et laand te spannen. Aovens et net even antrekken en boven een druge sloot leeg schudden van de eier. Op 'e menninge kun ze dan mooi verpat wodden onder et volk van de eigen buurt, an alleman die Fries praoten kan en op klompen lopt.

Een dadde meugelikhied moet nog over stemd wodden mar in dat geval willen de gezaemelike plaetselike voegelwaachten uutstellen dat alle eier diej' vienen mitnemen meugen behalven een eerste. Dat liekt mi'j trouwens niks toe. Neffens mi'j wo'n d'r dan vusen te vule eier mit naor huus toe neumen.


Piet/er Bult