Mieghummel

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Mieghummel
(mier, seichameise)

Kiek naor de mieghummel lui varken..!
En leer et gadderen veur de winternood.

Oold-Nedersaksisch: migamke, migemke of migemerke.

Neffens oons prachtige Woordeboek zol een 'miggelnust' etzelde wezen as een 'mieghummelnust'. Daor kan 'k et niet mit iens wezen. Lichtkaans wodt hier de Friese 'mig', oonze 'mogge' mit deur de warre haeld. Et 'mieg' komt gewoon van 'miegen', ok wel 'pissen'. Et is dan ok wel een 'pishummel'.

As een mieghummel je bit dan bit hi'j je niet mit zien tanen mar hi'j stikt je en miegt wat zoer - et mieghummelzoer - onder je vel. D'r wodt wel zegd dat zok mieghummelzoer een goed medesien is tegen reuma en dat soorte andoenings. Aj' last van je kni'je hebben dan moej' even mit die kni'je in een mieghummelnust ommestrieken. Dan woj' deur die mieghummels mit de angel bepist en knapt de - vaeks wat zeurderige - piene zomar op.

Wus ie trouwens dat de mieghummel femilie van de wapse (wesp) is..?


Piet/er Bult