Oolde Meie

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Oolde Meie

De Oolde Meie was in vroeger daegen de dag dat d'r rondomme verhuusd wodde. Overal hier in de omkrieten zag ie krek op die dag meensken bi'j de weg mit krojen en waegens vol mit huusraod: de pachtboer was onderwegens naor zien ni'je boerkeri'je, de boerarbeider naor zien ni'je baos. 'Oolde Meie' is de anduding van 12 meie as dag dat d'r kontrakten sleuten en trouweri'jen hullen wodden. Een vaaste betrekking mit een ni'je baos wodde altied veur een vol jaor angaon, tegen een veurof overienkommen jaorloon en bi'jkommende zaeken as wel of gien kost en inwoning en bewassing.

Van oolds leup in et noordwesten van Europe et jaor van 1 meie tot en mit 30 april. Dat betekende niet alliend dat op 1 meie et ni'je jaor en et meitiedsfeest hullen wodde, mar een langlopend kontrakt, zoas een huwelik of een betrekking bi'j een ni'je baos, begon ok bi'j et begin van et ni'je jaor, op 1 meie. Now was et op et aende van de 17e ieuw al lange niet meer zo dat et kelenderjaor op 1 meie begon, mar de knechten warkten nog wel altied tot 1 meie bi'j de baos, of tot an 'de Meie' zoas doe zegd wodde. Et was gienertied een perbleem west om et te laoten zoas et altied west was, et kon ok haost niet aanders omreden et kontrakt en et jaorloon altied veur een hiel jaor ofpraot wodde. En zoj' et as ienigste aanders doen, dan koj' nao ofloop van et kontrakt gien aandere baos of aandere knecht vienen.

Doe de Gregoriaanse kelender hier invoerd wodde, in et begin van 1701, wodde de kelender 11 daegen opscheuven. Nao 31 december 1700 was et de volgende dag 12 januari 1701. De oolde '12 meie' was now opiens 1 meie wodden. Mar omreden de bestaonde jaorkontrakten 365 daegen gullen, wodde 12 meie vanof doe de dag waorop de kontrakten ofleupen en vanni'js sleuten wodden. De ni'je eerste meie wodde de feestdag 'Ni'je Meie' en de 12e meie kwam bekend te staon as 'Oolde Meie'. Tot in de 20e ieuw was et gebruuk dat arbeiders op de Oolde Meie begonnen te warken bi'j heur ni'je baos. Vandaege-de-dag het dit begrip haost gien betekenis meer, behalven dan dat op die dag de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ verscheen...


Piet/er Bult