Overleven zonder subsidie

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Overleven zonder subsidie

Stoomkursus 'Hoe te overleven zonder subsidie'…

Aj' d'r as willekeurige instelling zoe'n vuvendattig jaor waarmpies bi'jzitten, en an alle kaanten mooi in de watten onder de infra-rooie subsidielaampen liggen, en aj' as bestuurder van zoe’n in-stelling een goed traktement hebben, en as d'r dan een protte vri'jwilligers veur je in 't spier binnen dan..., juust dan wodt et tied om over de toekomst, over mindere tieden nao te daenken: Wat as...

1) Wat as…: d'r een protte vri'jwilligers staorigan niet meer mitdoen..?
Vri'jwillegers moej' altied anvieteren blieven. Dat kan mit een giepse of mit een paantien koffie mit zo now en dan wat lekkers d'r bi'j. Mar wat, as die vri'jwilliger gewoon deur de leeftied niet meer kan of - slimmer nog - et deurkrigt dat de iene et wark dot veur dikke munten, mit zicht op een goed pensioen, en de vri'jwilliger in etzelde wark altied mar veur niks klaorstaon moet? Ja, dan...

2) Wat as…: d'r gien centen meer in de pot zitten om dat mooie traktement iedere maond uut te betaelen..?
Rekenties en lonen wodden altied vol automatisch betaeld of deurscheuven naor hogerop. Dat kan vandaege-de-dag mit een peer moesklikken regeld wodden. Mar wat as d'r opiens tiedinge komt dat d'r deur een tekot op de lopende rekinge gien ofschrieving west het en daj' vrundelik mar dringend vraogd wodden om dat asnog even recht te zetten? Dan kuj' et nog wel ien- of twiekeer rekken deur mit de haand wat over te maeken, mar as dat dan ok niet meer lokt? Ja, dan...

3) Wat as…: de kachel een peer graoden leger moet..?
As de rekenties dan niet meer as vanzelssprekend voldaon wodden en mit de haand wil et ok niet meer dan zal de schosstien wat minder roken moet en zal d'r wat minder vaeke gebak bi'j de koffie wezen. Niet alliend de kachel mar ok mit waeter, locht en tillefoon zuj' wat zunigeran moeten. Dat gaot vanzels wel een posien goed, mar dat hool ie vaeks niet zo lange vol, en dan? Ja, dan...

4) Wat as…: en gao zo mar deur…
Zo kuwwe vanzels nog vule meer veurbeelden numen waordeur de dingen niet meer zo vanzels-sprekend binnen as dat et altied west het. Hier en daor vaalt eerst nog wel wat bi'jenneer te schraopen mar dat hoolt ok een keer gewoon op. Wat dan? Ja, dan...

Meugelike oplossings…
Begin al op 'e tied an oplossings te daenken. As de blokken ienkeer weghaeld binnen is et schip vaeks niet meer te keren. Now ja, deur de wal an ginne kaante van de briede sloot, eerst. Breng de sitewaosie van hoe et d'r now om en toe gaot in kaorte. Zet de inkomsten an de iene kaante op een briefien, en de uutgaoven (niet deur de warre te haelen mit: uutgiftes) an de aandere kaante op dat-zelde briefien. Een streep d'r onder en de boel optellen. As et ciefer an de goeie kaante groter as an de aandere kaante, dan kuj’ gewoon veerder slaopen, mar aanders...

Lewaai, tam-tam
Laot de jeugd Loesje-achtige poster bedaenken, maek veurbeelden van rouw-, trouw-, prente-  en deupkaorten, kemissies instellen veur ditte en veur datte. Kuj' die naotied altied de schuld geven. Bedaenk et opzetten van een vrundenkring. Legge in ieder geval vanalles op et rim klaor om et zo pakken te kunnen as 't wezen moet, en bedaenke altied: als g’ in nood gezeten…


Piet/er Bult