Peerdeheufden en liewekoppen

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Peerdeheufden en liewekoppen

Eerdere NBG versie
Openbaring 9:17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de paardenhoofden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwamen vuur, rook en zwavel.

    en naotied:

Openbaring 9:17 Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel.

En waoromme zol de 'bek' veraanderd wezen in 'mond', vreu'we oons of.

Neffens Van Dale:

bek (de; bekken) 
  1  snavel van vogels of muil van andere dieren 
  2  (informeel) mond van de mens 
  3  opening, vergeleken met een bek 

mond (de; monden) 
  1  de door de lippen omsloten ingang van het spijsverteringskanaal 
  2  monding 
  3  opening 

In Stellingwarf is et vaeks de gewoonte om bi'j dieren een 'bek' te bruken en bi'j meensken een 'mond'. Et perbleem zit 'm in dit geval bi'j de edele viervoeter, et peerd. Neffens kenners het et beest ‘peerd’ bienen en gien poten, een heufd en gien kop, en bliekber dan ok ok een mond en gien bek. Mar hoe zit et dan mit die lieuw is de volgende vraoge. Now die lieuw is taelkundig hier eins mar wat een bi'jzaeke. Et onderwarp van de hiele zin is dudelik et peerd en daordeur kreeg - in dit veurbeeld - de lieuw dan ok een mond en gien bek.

Op disse zelde wieze is d'r lichtkaans deur de jaoren al hiel wat veraanderd in de biebelteksten en is de tael die bruukt is vaeks ok nog es slim an de kultuur en an de tied bunnen. In een volgende Stellingwarfse vertaeling kan et dan ok zomar gebeuren dat et krek aandersomme daon wodt omreden die vertaeler dan lichtkaans vint dat de lieuw toch wel de keuning van de dieren is...

Biebelvertaelen, beginne d’r mar niet an…


Piet/er Bult