Perbleem

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Perbleem

Et zal je gien ni'j doen dawwe een protte, zegge mar gerust een hiele protte perblemen en perbleempies tegenkommen mit oons schrippen om de Biebel in fesoenlik Stellingwarfs op pepier te kriegen. En dan hewwe et vaeks alliend nog mar over taelige perblemen. Een protte perblemen bin/binnen goed op te lossen deur et maeken van een keuze. Aj' zoe'n keuze strak deurvoeren is zoks dan ok haost gien perbleem meer. Een vervelend perbleem is bi'jglieks  wie bedoeld wodt mit et Nederlaanse woord 'u'. Wodt hier iene persoon bedoeld of een stokmennig? Nog groter en haost niet over te kommen perblemen hewwe zo now en dan mit de bezittelik veurnaemwoorden 'heur' en 'zien'.

In et Stellingwarfs heur ie van de oolderen nog wel es: moeke zien fiets, de vrouw zien ditte en et maegien zien datte. Et opschoeven naor et Nederlaans van die overgang van 'moeke zien fiets' naor 'moeke heur fiets' is lichtkaans nog mar krek zoe’n halfhonderd jaor oold. In BelgiŽ koj' dit trouwens vandaege-de-dag ok nog wel es tegen, bi'jglieks in et zinnegien: Belgen noemen de stad [ Luik ] wel Palermo aan de Maas, vanwege de greep die het Luiks-Italiaanse criminele milieu lange tijd had op de stad zijn bestuur. Et was veur oons dan ok wel es wat twiefelachtig hoe daor mit omme te gaon. Et is vanzels ok hiel goed meugelik en te verdedigen om et in verschillende biebelboeken op een verschillende meniere op te lossen. Daor kujje trouwens ok hiel slim mit in de vingers snieden.

Vandaege-de-dag is et - in et Nederlaans in ieder geval - gebrukelik om te zeggen: de stad en haar bestuurders. Et zol in et Stellingwarfs hielemaole niet vremd wezen om dat now te vertaelen mit: de stad en zien bestuurders. Niks mis mit mar in een boek as de Biebel koj' jezels dan al gauw tegen as et bi'jglieks over Jeruzalem gaot en die stad in lieden as vrouw Sion bezongen wodt zoas bi'jglieks in et biebelboek Sefanja of in et Hooglied. In Safanja 3:14 staot in de NBV: Jubel, vrouwe Sion... Blift dat Sion (is: Jeruzalem) dan ok vrouw of moet dat dan ok een man wodden: Jubel, meneer Sion...

En hoe kowwe dan in de kneup mit Hooglied 8: Wij hebben een zusje, borsten heeft hij nog niet... Et wodt dan ok een hiele grote proeze wark om zoe'n seksetransfermaosie goed deur te voeren en pattietoeren is et gewoonweg niet iens meugelik.

Biebelvertaelen, beginne d'r dan ok mar niet an...


© Piet/er Bult