Saotan, een oold-engel

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Saotan, een oold-engel

EfeziŽrs 3:9 ... dat in alle iewen verburgen was in God, de maeker van alles, warkelikhied wodt.
Eupenbaoring 4:11 "Jow komt alle lof, ere en macht toe, Heer oonze God, want jow hebben alles maekt: jow wil is de oorsprong van alles wat d'r is."

Aj' zoks lezen dan zoj' toch zeggen dat et dudelik is: God het alles maekt. Dan is et toch vremd dat God zels alderdeegst ok de duvel of satan maekt het. Hoe zit dat eins...

Now, gewoonlik wodt dat zo uutstokt. God het inderdaod alles maekt. De duvel was eerder nog iene van zien eigen engelzeunen. Een goed, alderdeegst volmaekt en eerlik wezen. Mar de engels hadden de vri'jhied om te kiezen tussen goed en kwaod. Bliekber was d'r iene die de keuze maekte veur et kwaod. Die engel wodde laeter Saotan (bet.: tegenstrever), de vader van et kwaod. Disse ofvallige engel Saotan maekte himzels naotied ok nog es tot Duvel (bet.: lasterder) - de vader van de leugen - omreden hi'j de onzichtbere bedrieger aachter de slange was die Eva verleidde tot et eten van een vrucht van de boom van alle kennis.

Bliekber verlangde disse oold-engel naor de anbidding die alliend God - de maeker van alles - toekwam en zag hi'j op een dag zien kaans schone om die zien plak te bemachtigen. In Paulus zien brief an de Romeinen wodt in Romeinen 16:20 liekwels zegd: De God van de vrede zal Saotan now gauw vertrappen en him an jim onderdaonig maeken.
Komt et toch nog weer goed...

Biebelvertaelen, beginne d'r mar niet an...


© Piet/er Bult