Seksuele misdaoden

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Seksuele misdaoden

Over seksuele misdaoden uut Deuteronomium 22:13-29

Et volgende kan him veurdoen: Een man trouwt een vrouw, slapt mit heur en krigt dan een hekel an heur. Hi’j begint heur vals te beschuldigen en leugens over heur rond te stri’jen: "Ik bin mit disse vrouw trouwd, mar tiedens de trouwnaacht vernam ik dat ze gien maegd meer was."

Laoten heur vader en moeke dan mit et bewies van heur maegdwezen naor de ooldsten in de stadspoort gaon. De vader van et maegien moet de ooldsten vertellen: "Ik hebbe mien dochter an disse man as vrouw geven, mar hi’j het een hekel an heur kregen. Now beschuldigt hi’j heur d’r ten onrechte van dat ze gien maegd meer was. Mar hier is et klied dat bewist dat mien dochter nog wel maegd was." En dan moe’n de oolden et klied veur de stadooldsten uutspreiden. De ooldsten moe’n die man hadhaandig straffen en him een boete van honderd sjekel zulver betaelen laoten an de vader van et maegien, omreden hi’j twiefel zi’jd het over et maegdwezen van een IsraŽlitisch maegien. Veerder zal hi’j heur as zien vrouw anveerden moeten, en zolange hi’j leeft mag hi’j niet van heur scheiden.

Mar as et wťl waor is en et maegdwezen van et maegien niet antoond wodden kan, moet zi’j naor heur oolderlik huus weerommebrocht wodden en daor veur de deure deur de aandere inwoners van de stad stienigd wodden tot de dood d’r op volgt. Want zi’j het onder et volk van IsraŽl een daod van schaande begaon deur mit iene te slaopen wiels ze nog bi’j heur vader thuus woonde. Zo moej’m et kwaod dat him bi’j jim andient in de kiem smoren. As een man trappeerd wodt mit een trouwde vrouw moeten beiden van kaant maekt wodden, liekegoed de man as de vrouw mit wie hi’j slaopen het. Zo moej’m et kwaod dat him bi’j de IsraŽlieten andient in de kiem smoren.

As iene in de stad een maegien tegenkomt dat al uuthuwlikt is, en gemienschop mit heur het, dan moej’m heur allebeide mit de stad uut nemen en heur stienigen tot de dood d’r op volgt. Want et maegien het naolaoten om hulp te roepen, en de man het him an de bruid van een aander vergrepen. Zo moej’m et kwaod dat him bi’j jim andient in de kiem smoren. Mar as et maegien in et eupen veld anraand wodt en de man het dan gemienschop mit heur, dan verdient alliend de man de doodstraf en gaot et maegien vri’juut, want zi’j het niks daon waorveur ze van kaant brocht wodden moeten zol. Et geval is vergeliekber mit moord mit veurbedochte raode: de man het et uuthuwlikte maegien anraand in et eupen veld, waor gieniene heur redden kon as ze om hulp roepen zol.

As iene trappeerd wodt mit een maegien, een maegd die nog vri’j is, dan moet de man die him an et maegien vergrepen het vuuftig sjekel zulver an heur vader betaelen. Butendat moet hi’j mit heur trouwen en zolange hi’j leeft mag hi’j niet van heur scheiden, omreden hi’j heur misbruukt het.

Ik geleuf et, ikke niet...


© Piet/er Bult