Stellingwarfse of Stellingwarver

Weeromme naor Essays
Weeromme naor Stellingwarfs
Home


Stellingwarfse of Stellingwarver

In de LC van 5 juli 2010 ston op de veurste bladziede een kot stokkien over et ieuwfeest in Donkerbroek as ankondiging veur een wat groter artikel op iene van de volgende bladzieden. In disse ankondiging vul oons oge op et woord 'Donkerbroekster', "Een Donkerbroekster moest naar het ziekenhuis ...". In et bedoelde artikel veerderop kwawwe et woord 'Donkerbroekemer' tegen zoas dat in krek etzelde verbaand bruukt wodde: "Een Donkerbroekemer werd door een vechtersbaas ...". Wanneer bruuk ie now dat '-ster' en wanneer dat '-emer', vreu'we oons of. Krek etzelde gelt veur ‘Stellingwarfse Biebel’ of ‘Stellingwarver Biebel’.

Om mit die laeste te beginnen: in haost alle gevallen - veural ok bi’j twiefel - bruuk ie et ‘Stellingwarfse’; et Stellingwarfse maegien, de Stellingwarfse domenee, de Stellingwarf-se schriever, en gao zo mar deur. En toch numen we oonze vertaeling van de Biebel in et Stellingwarfs: de ‘Stellingwarver Biebel’. Dit bruuk ie eins alliend aj’ d’r - zo goed as - wisse van binnen dat et de ienigste is, as d’r now en in de kommende tied mar iene van bestaot en lichtkaans van bestaon blieven zal. D’r is mar iene ‘toren van Pisa’, mar iene ‘Ooldehove’ en mar iene ‘Schrieversronte’ in de Stellingwarven. Oeps… Dit laeste is vanzels al een jaor of zesse niet meer et geval. De ssR mag dan eins ok gien ‘Stellingwar-ver schrieversronte’ hieten mar zol zien naeme eins anpassen moeten in: (de) ‘Stellingwarf-se schrieversronte’.

Donkerbroekster is geef Fries. Een inwoonder van Donkerbroek numen we een ‘Donker-broekemer’ Een vrouwelike inwoner van Donkerbroek numen we dan een ‘Donkerbroek-se’. Toegeven, dat bekt niet altied ‘lekker’. In zoe’n bericht in de LC zowwe zoks dan ok liever ommezeilen, deur et een ‘vrouwelike inwoonder van Donkerbroek’ of een ‘vrouw uut Donkerbroek’ te numen. De ‘Stellingwarfse kraante’, want daor bin meer van, en de ‘Stellingwarver Biebel’ want daor is now mar iene van en d’r zal in de toekomst veur zoveer wi’j die overzien kunnen, ok mar iene van wezen...


Piet/er Bult